วงจรไฟฟ้าสำหรับเครื่องพ่นปูนฉาบรุ่น Koine4 และ การแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องเบื้องต้น

10/06/2020 | 5395

วงจรไฟฟ้า สำหรับ เครื่องพ่นปูนฉาบรุ่น Koine4และการแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องเบื้องต้น

image1

    เครื่องพ่นปูนฉาบ ไฟ 3 เฟส รุ่น Koine4

      การใช้งานเครื่องพ่นปูนฉาบ ไฟ 3 เฟส รุ่น Koine4 นั้น ผู้ใช้ควร มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับเครื่องพ่นปูนฉาบอย่างถูกต้อง โดยควรได้รับการฝึกอบรมจากบุคคลที่คุ้นเคยกับการใช้เครื่อง หรือช่างผู้ชำนาญการที่บริษัทฯ. ส่งไปสอนการใช้งาน หากมีความรู้ความเข้าในในเรื่องส่วนประกอบ และ หน้าที่ของอะไหล่หรือชิ้นส่วนแต่ละตัว ก็จะทำให้การใช้งานปราศจากปัญหา อย่างไรก็ตาม เมื่อเครื่องเกิดปัญหา เราก็สามารถสังเกตและระบุปัญหา รวมถึงใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาขั้นต้น ได้ดังนี้

    1.ไม่สามารถเปิดเครื่องได้
สันนิษฐาน สาเหตุปัญหา – แรงดันน้ำต่ำเกินไป หรือ ปริมาณน้ำน้อยขาดความต่อเนื่อง (สังเกตจาก-ไฟสีเขียวกระพริบ)
แนวทางแก้ไขปัญหา
   -ตรวจสอบแหล่งน้ำ,ถังน้ำ,สายยางที่เข้าเครื่องมีปริมาณน้ำสำรอง หรือมีแรงดันน้ำเพียงพอหรือไม่ สายยางข้อต่อต่างๆมีรอยรั่วซึมหรือไม่ โดยควรมีถังน้ำ 200 ลิตรสำรองน้ำก่อนเข้าเครื่อง

   สันนิษฐาน สาเหตุปัญหา – ระบบลมมีปัญหา โดยเปิดวาล์วลมที่ปืนพ่นแล้ว แต่แรงดันลมต่ำกว่าค่า 1.8 บาร์ ที่ ตั้ง Pressure switch ไว้
   แนวทางแก้ไขปัญหา
   -ตรวจสอบสายพ่นปูน และข้อต่อต่างๆ ว่ามีรอยรั่วหรือไม่ ซีลยางยังอยู่ครบหรือไม่
   -ตรวจสอบปืนพ่นปูนว่ามีการล้างทำความสะอาดดี ท่อลมมีการรั่วหรืออุดตันหรือไม่

   สันนิษฐาน สาเหตุปัญหา – ปัญหาเกิดจาก Material หรือปูน ในถังผสมแห้งเกินไป ปูนบางส่วนที่แห้งลงไปถึง โรเตอร์&สเตเตอร์ จนลูกยางติด (เดินเครื่องได้สักระยะ แล้วไฟสีแดงติด)
   แนวทางแก้ไขปัญหา
   -การเริ่มต้นใช้งานเครื่องไม่ถูกขั้นตอน เช่น ไม่ได้กรอกน้ำในช่องกรอกน้ำของห้องผสมก่อน จนการผสมปูนครั้งแรกแห้งเกินไป ต้องล่างเครื่องเริ่มขั้นตอนการใช้เครื่องใหม่
   -ตั้งค่าน้ำต่ำเกินไป ให้ปรับปุ่มปรับปริมาณน้ำที่หลอดแก้วเพิ่มขึ้น
   -ตรวจสอบโซลินอยด์วาล์ว ว่าเสีย หรือไม่ทำงานหรือไม่
   -ตรวจสอบทางน้ำเข้า มีการอุดตันหรือไม่

   2.ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ และปั๊มลมไม่ทำงาน
   สันนิษฐาน สาเหตุปัญหา – ปัญหาเกิดจากกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่อง
   แนวทางแก้ไขปัญหา
   -ตรวจสอบตู้ไฟต้นทางว่ามีไฟเข้าตู้ไฟหรือไม่ เบรกเกอร์ทิปหรือฟิวส์ขาดหรื่อไม่
   -ตรวจสอบสายไฟที่ออกจากตู้ไฟเข้าเครื่อง สายไฟขาดกลาง หรือเพาเวอร์ปลั๊กเสีย ไม่พร้อมใช้งานหรือไม่
   -เบรกเกอร์ตัวหลักในตู้ไฟของเครื่องทิปหรือไม่

   3.ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ แต่ ปั๊มลมทำงาน
   สันนิษฐาน สาเหตุปัญหา – ปัญหาเกิดจากกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่อง
   แนวทางแก้ไขปัญหา
   -ตรวจสอบว่าผู้ใช้เลือกเฟส ถูกหรือไม่โดยหากเฟสถูกต้อง ไฟสีฟ้าจะติด ให้ผู้ใช้บิดเลือกเฟส ให้ไปทางที่ไฟสีฟ้าโชว์
   -Thermal cut off สวิทช์ตัด ไฟสีแดงจะโชว์
   -ไม่ได้กดปุ่ม Start โดยหากกดปุ่ม Start แล้วไฟจะติด
   -ตรวจสอบถังผสม เพราะหากฝาถังผสมปิดไม่สนิทเครื่องจะไม่ทำงาน (กดปุ่ม Start ไฟติด แต่เครื่องไม่ทำงาน)
   -ไม่ได้ต่อชุดเพาเวอร์ปลั๊กของมอร์เตอร์หลักเข้ากับเครื่อง หรือเพาเวอร์ปลั๊กหลวม (กดปุ่ม Start ไฟติด แต่เครื่องไม่ทำงาน)
   -Pressure Switch ของระบบน้ำทิป เพราะแรงดันน้ำต่ำเกินไป (กดปุ่มน้ำแต่ระบบน้ำไม่ทำงาน)

   4.เปิดปุ่มจานจ่าย แต่จานจ่ายไม่ทำงาน
   สันนิษฐาน สาเหตุปัญหา – มีปูนแข้งใน Hopper ,ปูนแข็งใต้จานจ่าย หรือปริมาณปูนที่กดลงบนจานจ่ายมีปริมาณและน้ำหนักมาก(กรณีใช้งานกับไซโลและ Extension Hopper)
   แนวทางแก้ไขปัญหา
   -ตรวจสอบว่ามีน้ำไหลย้อนกลับจากถังผสมเข้ามาใน Hopper หรือไม่
   -นำปูนปริมาณมาก หรือปูนแข็งออกจาก Hopper และตรวจสอบแก้ไขให้จานจ่ายสามารถหมุนได้
   -ให้ตรวจสอบต่อจากห้องผสมไปถึง Rotor&Stator ว่าติดจนน้ำเอ่อล้นในห้องผสมหรือไม่

   5.ปั๊มน้ำและจานจ่ายไม่ทำงาน
   สันนิษฐาน สาเหตุปัญหา – ปัญหาเกิดจากกระแสไฟฟ้าในระบบของเครื่อง
   แนวทางแก้ไขปัญหา
   -เมื่อเริ่มใช้เครื่องแต่กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ เครื่องจะทำงานได้สักระยะแล้วตัดไฟแดงโชว์ ใช้แอมป์มิเตอร์วัดไฟที่ตู้ไฟ และที่สายไฟก่อนเข้ามอร์เตอร์ว่าไฟเพียงพอหรือไม่
   -ตรวจสอบว่ามีไฟฟ้ารั่วที่มอร์เตอร์,สายไฟ หรือจุดต่อต่างๆ หรือไม่

   6.ปูนพ่นที่ออกที่ปลายปืนไม่สม่ำเสมอ ข้น-เหลว
   สันนิษฐาน สาเหตุปัญหา – Rotor&Stator หมดอายุ หรือมีปัญหาระบบน้ำ
   แนวทางแก้ไขปัญหา
   -เปลี่ยน Rotor&Stator ชุดใหม่
   -ตรวจสอบว่า Pressure reducer ,โซลินอยด์วาล์ว ทำงานปกติ หรือไม่
   -สายไฟที่ต่อเข้าเครื่องยาวเกินไป หรือ ขนาดเล็กเกินไป จนทำให้ แม่ว่า Volt เพียงพอ แต่ กระแสไฟฟ้า ไม่เพียงพอ
   กรณีที่มีปัญหาและหน้างานมีช่างไฟ สามารถนำผังไฟฟ้านี้ ให้ช่างไฟฟ้า ไล่ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าของเครื่อง โดยดูจาก ผังไฟฟ้า นี้

image2

image3


บทความจากฝ่ายขายและการตลาด PST Group
https://www.youtube.com/channel/UC29BiULmgDvqT8N17RIuM1