การอ่านและแปลค่า ERROR บนหน้าจอ เครื่องพ่นปูนฉาบ รุ่น KOINE3

06/06/2020 | 7734

การอ่านและแปลค่า ERROR บนหน้าจอ เครื่องพ่นปูนฉาบ รุ่น KOINE3

     ในการใช้งานเครื่องพ่นปูนฉาบ รุ่น KOINE3 ซึงเป็นระบบไฟบ้านหรือไฟ 220 โวลท์ 50 Hz. นั้น โรงงานผู้ผลิตได้ ตั้งค่า ERROR จากการใช้งาน ให้โชว์ ที่หน้าจอควบคุมของเครื่อง พ่นปูนฉาบซึ่ง ผู้ใช้สามารถอ่านค่าและตรวจสอบการทำงานของเครื่องพ่นปูนฉาบตามค่า ERROR ที่ปรากฏได้ ดังนี้

     สิ่งที่เห็น
Code ERROR
การแก้ไข
เครื่องพ่นปูนฉาบหยุดระหว่างปฏิบัติงานและ
ปรากฏ Code ERROR บนหน้าจอของเครื่อง
ERR00
-  ตะแกรงฉีกถุงปูนเปิดอยู่หรือใส่ไม่เข้าที่ ,เซ็นเซอร์ไม่ตรงกัน
-  ปลั๊กที่เสียบหลุดระหว่างปฏิบัติงาน
-  ปุ่ม Emergences ถูกกดอยู่ ไม่ได้ปลดออก
-  ระบบไฟฟ้ามีปัญหา เกิดจากกล่องควบคุมไฟฟ้าหรืออินเวอร์เตอร์ ตรวสอบซ๊อคเก็ต และบอร์ดอินเวอร์เตอร์ว่าพร้อมใช้หรือไม่
ERR01
-  อินเวอร์เตอร์ร้อนสูง หรือ กล่องควบคุมไฟฟ้า มีความร้อนสูงจากการทำงานหนักของกล่องควบคุมไฟฟ้า
-  ตรวจสอบว่าไฟหน้างานเพียงพอหรือไม่
-  ควรพักให้กล่องควบคุมไฟฟ้าหรืออินเวอร์เตอร์เย็นลงก่อนกลับมาใช้งาน
ERR02
-  อุณหภูมิของมอร์เตอร์ผสมปูนสูงมาก จากมอร์เตอร์โอเวอร์โหลดเป็นเวลานาน
-  ตรวจสอบว่าชุดลูกยาง Rotor&Stator ติดขัดหรือไม่ หรือแมททีเรียลหนืดเกินกว่ากำลังของเครื่องหรือไม่
-  ควรรอให้มอร์เตอร์เย็นจนเปิดเดินเครื่องใหม่ได้
ERR03
-  เกิดอาการมอร์เตอร์แจม คือ ทำงานเกินกำลัง
-  ตรวจสอบว่าสายพ่นอาจยาวเกินไป หรือพ่นสูงเกินไปเกินกำลังมอร์เตอร์
-  ตรวจสอบแมททีเรียลหนืดเกินไปหรือไม่
ERR04
-  เป็นการแจ้งเตือนว่าสกรูปั๊ม โอเวอร์โหลด
-  ตรวจสอบระบบไฟฟ้าว่า แรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 205 โวลท์ หรือไม่
-  ปรับลดอัตราเร็วในการพ่นที่หน้าจอ ให้เครื่องทำงานได้


     สิ่งที่เห็น
Code ERROR
การแก้ไข
เครื่องพ่นปูนฉาบหยุดระหว่างปฏิบัติงานและ
ปรากฏ Code ERROR บนหน้าจอของเครื่อง
ERR05
-  ปั๊มลมทำงานหนักจากการเปิด-ปิดบ่อยเกินไป คือบ่อยกว่า 5 ครั้งต่อนาที
-  ตรวจสอบการรั่วซึมในระบบสายพ่น หรือการต่อระหว่างสายพ่นกับปืนพ่น หรือเปลี่ยนซีลยางให้พร้อมใช้งาน
-  ปั๊มลม และปั๊มน้ำเปิด แต่เครื่องไม่ได้ใช้งานนานเกิน 15 นาที่ เครื่องจะตัดเป็น ERROR05 ให้ทำการรีเซ็ทเครื่องใหม่
ERR06
-  ปั๊มลมบล็อกในตอนเปิดเครื่อง
-  ให้ลองปิด-เปิดปั๊มลมใหม่
ERR07
-  ไฟรั่วลงกราวน์หรือระบบไฟฟ้ามีปัญหา
-  มีไฟรั่วในระบบน้ำ เช่นมอร์เตอร์ปั๊มน้ำไฟรั่ว
-  มีน้ำเข้ามอร์เตอร์ผสมปูน
ERR08
-  ไฟฟ้าเข้าเครื่องไม่เพียงพอ โดยไฟมาน้อยกว่า 180 โวลท์
-  ไฟฟ้าเข้าเครื่องมากเกินไป โดยไฟมามากกว่า 265 โวลท์
-  ตรวจสอบแหล่งต้นทางไฟฟ้า
-  ตรวจสอบการต่อสายไฟยาวเกินไปหรือไม่
-  ขนาดสายไฟเพียงพอหรือไม่
BLOCK
-  ลูกยาง หรือ Rotor&Stator ติดแข็ง
-  มักจะเกิดจากการหยุดใช้เครื่องแล้วไม่ได้ล้างแยกลูกยาง และกลับมาใช้ในวันรุ่งขึ้น จะพบว่าลูกยางติดแข็งแล้ว
-  ให้ถอดลูกยางออกล้างและประกอบใหม่ ให้พร้อมใช้
STOP
-  มีลมตันในระบบท่อ เช่นสายตัน หรือปืนพ่นตัน
-  ตรวจสอบปูนแข็งตันในสายแมททีเรียล หรือปืนพ่นแล้วล้างทำความสะอาดให้พร้อมใช้
H2O
-  แรงดันน้ำน้อยกว่า 2.5 บาร์
-  ตรวจสอบว่าตั้งค่าน้ำน้อยเกินไปหรือไม่ทำให้แมททีเรียลแห้งเกินไป
-  ตรวจสอบว่าปริมาณน้ำเพียงพอหรือไม่ มีการสำรองน้ำในถังน้ำก่อนเข้าเครื่องหรือไม่
-  น้ำมีความสะอาดหรือไม่ ตรวจสอบกรองน้ำเข้า กรองน้ำที่เพลสเชอร์รีดิ้วเซอร์ตันหรือไม่ล้างทำความสะอาดให้พร้อมใช้

บทความจาก PST Group