การแก้ไขปัญหาเครื่องพ่นปูนฉาบรุ่น Koine3 เบื้องต้น

04/06/2020 | 5845

การแก้ไขปัญหาเครื่องพ่นปูนฉาบรุ่น Koine3 เบื้องต้น

 

     ในการใช้งานเครื่องพ่นปูนฉาบ รุ่น KOINE3 ซึง เป็นระบบไฟบ้านหรือไฟ 220 โวลท์ 50 Hz. นั้นผู้ใช้งานควรมีความเข้าใจระบบการทำงานโดยรวมของเครื่อง โดยพิจารณาจากอาการเบื้องต้นต่างๆ เหล่านี้และดำเนินการแก้ไขดามคำแนะนำเบื้องต้นดังนี้ 

                                                                      

     การแก้ไขปัญหา การใช้เครื่องพ่นปูนฉาบ KOINE3 เบื้องต้น

สิ่งที่สังเกตุพบ
สาเหตุของปัญหา
วิธีการแก้ไข
เครื่องเปิดไม่ติด
ปัญหาเกิดจากน้ำ
- แรงดันน้ำต่ำเกินไป ให้เช็คเกจแรงดันน้ำจะโชว์แรงดันต่ำกว่า 2 บาร์
- เช็คว่าสีเขียวโชว์หรือไม่
- หน้าจอกล่องควบคุมโชว์ H2O


- ตรวจสอบน้ำเข้าเครื่องว่าต้นทางมีถังน้ำสำรองน้ำเพียงพอหรือไม่
- ตรวจสอบสายน้ำมีรอยรั่ว หลุด หรือไม่
- ตรวจสอบกรองน้ำหน้าปั๊มน้ำว่าอุดตันหรือไม่ หากพบว่าอุดตันให้ล้างทำความสะอาดให้พร้อมใช้
- ตรวจสอบว่าปั๊มน้ำเปิดใช้งานหรือไม่
สิ่งที่สังเกตุพบ
สาเหตุของปัญหา
วิธีการแก้ไข
เครื่องเปิดไม่ติด
ปัญหาเกิดจากวัสดุ
- ปูนแห้งเกินไปในถังผสม
ลูกยาง Rotor&Stator ติดจนไฟสีแดงโชว์
- ล้างทำความสะอาดห้องผสมและล้างลูกยาง Rotor&Stator ใหม่ เซ็ทเครื่องก่อนใช้อีกครั้ง
- เช็คการตั้งค่าน้ำที่หลอดแก้วน้ำต่ำเกินไป
- ไม่มีน้ำเข้ามาในห้องผสม เช็คว่าปูนแข็งกีดขวางทางน้ำเข้าหรือไม่
- เช็คว่าโซลินอยด์วาล์วในระบบน้ำเสีย ไม่ทำงานหรือไม่
เครื่องเปิดไม่ติด
ปัญหาเกิดจากตะแกรงฉีกปูน
- ตะแกรงฉีกปูนใส่เข้าไม่สนิท หรือเซ็นเซอร์ไม่ตรง โดยหน้าจะจะโชว์ Bloc
- ปรับตำแหน่งและใส่ตะแกรงฉีกปูนให้สนิท เซ็นเซอร์ตรงกัน
เครื่องเปิดไม่ติด
ปัญหาเกิดจากระบบลม
- หลังจากเปิดปืนพ่นปูนแล้ว แรงดันลมในสายพ่นปูนยังสูงกว่าค่าแรงดันที่ตั้งไว้ในเพลสเชอร์สวิชท์ ทำให้ระบบไม่เปิด
- ตรวจสอบสายพ่นมีปูนแข็ง หรือสิ่งอุดตันหรือไม่ หากมีดำเนินการแก้ไข
- ตรวจสอบ หัวพ่นปูน ,ปืนพ่น และวาล์วลมของปืนมีการติดขัด หรือไม่ และดำเนินการล้างทำความสะอาดให้พร้อมใช้
เครื่องเปิดไม่ติด
,ปั๊มลมไม่ติดและไฟสีฟ้าไม่ติด
ปัญหาเกิดจากระบบไฟฟ้า
- ไฟไม่เข้าตู้ไฟของหน้างาน หรือฟิวส์ขาด หรือเบรกเกอร์ในตู้ไฟตัด
- ไม่มีไฟเข้าเครื่องพ่น อาจเกิดจากสายไฟขาด หรือเพาเวอร์ปลั๊กไม่พร้อมใช้งาน
- ไม่ได้เปิดปุ่มเมนสวิทช์
- ตรวจสอบตู้ไฟของหน้างาน มีไฟหรือไม่ ฟิวส์ขาดหรือไม่ หรือเบรกเกอร์ในตู้ไฟตัดหรือไม่
- ตรวจสอบสายไฟและเพาเวอร์ปลั๊กพร้อมใช้งานหรือไม่
- เปิดปุ่มเมนสวิทช์
เครื่องเปิดไม่ติด
,ปั๊มลมติด
ปัญหาเกิดจากระบบไฟฟ้า
- เลือกเฟสในการใช้งานผิด
- ฝามอร์เตอร์ห้องผสมปิดไม่แน่น
- การสายต่อไฟหรือระบบไฟของมอร์เตอร์มิกซ์มีปัญหาโดยกดปุ่มสตาร์ทมอร์เตอร์ไฟติดแต่มอร์เตอร์ไม่หมุน
- เพลสเชอร์สวิทช์ทิปจากแรงดันน้ำต่ำหรือน้ำน้อยเกินไป
- ตรวจสอบปุ่มเลือกเฟสให้ถูกต้อง
- ตรวจสอบฝามอร์เตอร์ผสมปูนปิดแน่นดีหรือไม่
- ตรวจสอบการเชือมต่อของสายไฟเข้ามอร์เตอร์มิกซ์ให้พร้อมใช้
- เช็คปั๊มน้ำถูกเปิดหรือไม่
ปิดเครืองที่ปืนพ่นแล้วเครื่องไม่ตัด และ คอมเพลสเซอร์ไม่ตัด
ปัญหาเกิดจากระบบลม
- สายพ่นปูนมีรอยรั่ว
- จุดข้อต่อสาย ข้อต่อสายกับปืนพ่นมีรอยรั่ว
- ปั๊มลมผลิตลมได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น ,เมมเบรนของปั๊มลมรั่ว,สายลมมีปัญหา หรือ วาล์วในระบบลมมีปัญหา
- วาล์วของปืนพ่นปูนมีการรั่วซึม

- ตรวจสอบรอยรั่ว ของสายพ่น,รอยรั่วจุดต่อสาย จุดต่อสายกับปืนพ่นปูน ซีลยาง และหูล๊อคสาย พร้อมใช้หรือไม่
- ตรวจสอบปริมาณลมที่ปั๊มลมผลิตจาการลองพับสายดูเกจวัด
- ตรวจสอบรีรีฟวาล์วปั๊มลมว่าพร้อมใช้หรือไม่
เครื่องตัดหลังจากเปิดใช้
ไม่นาน
ปัญหาเกิดจากระบบน้ำ
- กรองหน้าปั๊มน้ำตัน
- กรองในเพลสเชอร์รีดิ้วเซอร์ตัน
- สายน้ำยาวเกินไป หรือปริมาณน้ำเข้าเครื่องน้อยเกินไป
- น้ำที่เข้าเครื่องไม่เพียงพอ หรือน้ำไม่สะอาด
- ตรวจสอบน้ำที่เข้าเครื่องเพียงพอหรือไม่ มีการสำรองถังน้ำก่อนเข้าเครื่องหรือไม่
- ตรวจสอบและล้างกรองน้ำหน้าปั๊มน้ำและกรองน้ำในเพลสเชอร์รีดิ้วเซอร์
- ตรวจสอบน้ำเข้าเครื่องสกปรกหรือไม่บทความจาก PST Group
https://www.youtube.com/channel/UC29BiULmgDvqT8N17RIuM1