เครื่องพ่นสีกับอุตสาหกรรมต่อเรือ

01/06/2020 | 6525

เครื่องพ่นสีกับอุตสาหกรรมต่อเรือ

    ในปัจจุบันนั้น การขนส่งสินค้าระยะไกลๆและต้องขนส่งสินค้าจำนวนมากจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทย นั้นล้วนแล้วแต่จะขนส่งสินค้าผ่านช่องทางการขนส่งทางน้ำ หรือการขนส่นงสินค้าทางเรือสินค้า ซึ่งเป็นการขนส่งสินค้าทางเรือหรือทางน้ำนี้ จะค่อนข้างประหยัด ใช้ลดต้นทุนให้กับองค์กรธุรกิจต่างๆเมื่อเทียบกับการขนส่งทางอากาศหรือผ่านทางเครื่องบิน

  ข้อดีในการขนส่งสินค้าผ่านทางน้ำหรือการขนส่งสินค้าทางเรือสินค้า

    -ในการขนส่งสินค้าทางเรือนั้นจะได้ปริมาณสินค้า ในแต่ละรอบในปริมาณที่มาก

    -การขนส่งทางน้ำหรือทางเรือนั้นเป็นการขนส่งที่ค่อนข้างจะปลอดภัย เสี่ยงต่อการเสียหายของสินค้าไม่สูงมาก

    -ค่าใช้จ่ายในการขนส่งจะถูกกว่าการขนส่งทางเครื่องบินหรือทางอากาศ

  ข้อเสียในการขนส่งสินค้าผ่านทางน้ำหรือการขนส่งสินค้าทางเรือสินค้า

    -ค่อนข้างใช้ระยะเวลาในการขนส่งแต่ละครั้งนานกว่าการขนส่งทางอื่น

    -สินค้าที่เป็นเหล็กอาจจะเกิดความเสียหายบ้างเนื่องจากได้รับความชื้นจากทะเล ทำให้เกิดเป็นสนิมได้

   และตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนั้น การขนส่งสินค้าทางน้ำหรือการขนส่งสินค้าผ่านทางเรือสินค้านั้น ก็ยังมีบทบาทสำคัญในธุรกิจต่างๆ เพราะสาเหตุที่สำคัญก็คือจะช่วยลดต้นทุนให้กับธุรกิจนั้นๆได้

   ต่อไปนี้เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า ก่อนที่จะมาเป็นเรือสินค้า 1 ลำนั้น มีความเป็นมาอย่างไรบ้าง

    เริ่มจากสถาปนิกหรือนักออกแบบเรือต้องมีการออกแบบเรือ เพื่อให้ได้แบบที่ต้องการ และหลังจากออกแบบเรือแล้ว ก็จะต้องมีการประกอบหรือต่อเรือขึ้นเป็นตัวเรือตามแบบ ซึ่งหลังจากที่ได้มีการประกอบและต่อเรือเสร็จแล้ว จะมาถึงขั้นตอนที่จะทำสีให้ตัวเรือที่ประกอบต่อเรือนั้นเกิดความสวยงามและน่าใช้งาน

   ในอดีตนั้นเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมเรือ ช่างทำสีเรือก็จะอาจจะใช้การทาสีเรือโดยใช้แปรงทาสีซึ่งอาจจะทำให้การทำสีเรือต้องใช้เวลาที่ค่อนข้างนานกว่าจะทำให้การทาสีเรือเสร็จ 1 ลำ หรือการพ่นสีเรือที่ใช้การพ่นสีแบบเดิมที่ใช้แรงลมในการพ่นสี อาจจะทำให้ต้องสิ้นเปลืองสีที่จะใช้ในการทำสีเรือในปริมาณที่ค่อนข้างมาก ทำให้ต้นทุนในการผลิตเรือสูงขึ้น

   แต่ในปัจจุบันนี้นั้นการทำสีเรือในหลายๆอู่ต่อเรือหรือในอุตสาหกรรมต่อเรือนั้น เริ่มหันมานิยมใช้เครื่องพ่นสีกันมากขึ้น ซึ่งเครื่องพ่นสีที่นิยมใช้กันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องพ่นสีระบบแรงดันหรือเครื่องพ่นสีระบบไร้อากาศ ซึ่งเป็นเครื่องพ่นสีคุณภาพดี ที่เข้ามาทดแทนการทาสีแบบเดิมๆหรือการพ่นสีแบบเดิมที่เป็นเครื่องพ่นสีที่ใช้แรงลม หรือกาพ่นสีที่ทำงานร่วมกับเครื่องปั๊มลม เพราะการใช้เครื่องพ่นสีที่ใช้แรงลมหรือกาพ่นสีนั้น จะทำให้สีมีการฟุ้งกระจายของละออกสีในขณะที่มีการพ่นสีลงบนพื้นผิวของตัวเรือ ซึ่งตรงจุดนี้เองจะเป็นจุดด้อยและทำให้สิ้นเปลืองปริมาณสี

เครื่องพ่นสี

    แต่หากเมื่อใช้เครื่องพ่นสีระบบไร้อากาศหรือเครื่องพ่นสีระบบแรงดันแล้ว จะทำให้งานพ่นสีบนผิวเรือนั้นได้เนื้องานที่เต็ม ไม่ฟุ้งกระจายไปในอากาศและช่วยลดต้นทุนในเรื่องของปริมาณสีที่ใช้งานด้วย เพราะว่าเรือขนส่งสินค้าแต่ละลำมีขนาดที่ใหญ่ หากใช้เครื่องพ่นสีระบบไร้อากาศแล้วจะช่วยให้เจ้าของอู่ต่อเรือ ผู้รับเหมาพ่นสีในอู่ต่อเรือ ลดต้นทุนของสีได้ เพิ่มผลกำไร และช่วยให้งานพ่นสีมีคุณภาพที่ดีอีกด้วยบทความจาก PST Group
https://www.youtube.com/channel/UC29BiULmgDvqT8N17RIuM1