การทำความสะอาดไส้กรอง

24/05/2020 | 2201

การทำความสะอาดไส้กรอง

ไส้กรองอากาศ ถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทุกท่านควรจะตรวจสอบ และดูแลรักษาเพื่อไม่ให้ เกิดการอุดตันจากฝุ่นละอองและหลุดรอดเข้าไปในระบบเครื่องยนต์ หากไส้กรองอากาศเกิดการอุดตันจะทำให้ระบบการเผาไหม้ในห้องเครื่องยนต์ทำงานได้ไม่สมบูรณ์ ซึ่งท่านสามารถทำความสะอาดไส้กรองอากาศได้ด้วยตนเอง ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 

Ø ตรวจเช็คนำสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องออก หรือจัดให้อยู่ในจุดปลอดภัยก่อนทำการยกหัวเก๋ง

Ø ทำการยกหัวเก๋งด้วยความระมัดระวัง

 

Ø ทำการถอดคลิปและถอดฝากรองอากาศออก

Ø ถอดไส้กรองอากาศโดยดึงเข้าหาตัว

Ø นำสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่บนฝากรองและบนตัวกรองอากาศออก

   

ทำการถอดคลิปและถอดฝากรองอากาศออกถอดไส้กรองอากาศโดยดึงเข้าหาตัว

 

Ø เป่าลมเข้าที่ด้านในของไส้กรองอากาศในขณะหมุนไส้กรองอากาศเพื่อไล่ฝุ่นออก

Ø เป่าลมด้านนอกของไส้กรองอากาศในขณะหมุนไส้กรองอากาศโดยให้ปลายหัวเป่าลมกับตัวไส้กรองอากาศทำมุม

เฉียงประมาณ 45 องศา และทำซ้ำสลับด้านในและด้านนอก 2-3 ครั้งเพื่อให้ฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจนหมด

   

เป่าลมเข้าที่ด้านใน-ด้านนอกของไส้กรองอากาศเพื่อให้ฝุ่นและสิ่งสกปรกออก

 

Ø ติดตั้งไส้กรองอากาศเข้ากับเสื้อกรองอากาศ

Ø ติดตั้งฝากรองอากาศและล็อคด้วยคลิปให้อยู่ในสภาพปกติ

   

ติดตั้งไส้กรองอากาศและล็อคด้วยคลิปให้อยู่ในสภาพปกติ

 

หมายเหตุ

Ø เมื่อไส้กรองอากาศฉีกขาดหรือชำรุดควรเปลี่ยนใหม่ หรือเปลี่ยนทุก 60,000 กิโลเมตร

Ø ความทำความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างน้อย ทุก ๆ 1 สัปดาห์

 

 

ด้วยวิธีการเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถถอดไส้กรองอากาศมาทำความสะอาดเพื่อยืดอายุการใช้งานของไส้กรองอากาศได้ด้วยตนเอง สำหรับครั้งต่อไปเราจะนำเทคนิค-ความรู้มานำเสนอให้กับทุกท่าน ฝากติดตามกันด้วยนะครับ

    

ศูนย์บริการซ่อมรถปั๊มคอนกรีต บจก.พี แมชโปร

ติดต่องานซ่อม ประกอบ ติดตั้ง ปั๊มคอนกรีต โทร 098-275-9898