ผนังเรียบสวย เกาะแน่น ทน ไม่แตกร้าว!! ด้วยเทคนิคการฉาบปูน

23/05/2020 | 5747

ผนังเรียบสวย เกาะแน่น ทน ไม่แตกร้าว!! ด้วยเทคนิคการฉาบปูน

Plastering_1

   หากพูดถึงการก่อผนังบ้านหรืออาคารสถานที่ต่าง ๆ นั้น คงไม่มีใครอยากให้ผนังแตกร้าวได้ง่าย เพราะเป็นส่วนที่เห็นได้ชัดเจน บ่งบอกถึงความสวยงาม และมาตรฐานการก่อสร้าง ว่ามีคุณภาพดีหรือไม่ การก่อผนังจึงมีขั้นตอนสำคัญที่ขาดไม่ได้เลย นั่นคือ การฉาบปูน ซึ่งหากทาตามวิธีการที่ถูกต้อง หรือมีการใช้เทคนิคเฉพาะทางเข้ามาช่วย ผนังก็จะเรียบสวย เกาะแน่น ทน ไม่แตกร้าว สร้างความพึงพอใจให้กับคนรักบ้าน และส่งผลดีต่อผู้รับเหมาอีกด้วย

   เราจะมาดูเทคนิคพิเศษในการฉาบปูนโดยการใช้แรงงานคนกัน ว่ามีขั้นตอนตามมาตรฐานอย่างไร ถึงได้ผนังเรียบสวย เกาะแน่น ทน ไม่แตกร้าว….ดังเทคนิคด้านล่างนี้

Plastering_2

  • เมื่อทำการก่อผนังเสร็จ แนะนำว่า ควรปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อให้ปูนก่อทรุดตัวเต็มที่
  • หลังครบกำหนด ก่อนลงมือฉาบปูน ต้องพรมน้ำตรงผนังอิฐให้ชุ่มน้ำ เพื่อป้องกันปูนฉาบแห้งเร็ว อันเป็นสาเหตุของการหลุดร่อนและผนังแตกร้าว
  • ความหนาของปูนฉาบไม่ควรเกิน 1.5 เซนติเมตร แต่ถ้าจำเป็นต้องฉาบหนากว่านี้ ให้แบ่งฉาบเป็นชั้น ๆ โดยให้รอชั้นแรกแข็งและหดตัวเต็มที่ก่อนฉาบชั้นต่อไป
  • หลังฉาบปูนเสร็จและปูนฉาบแข็งตัวดีแล้ว ต้องบ่มด้วยน้ำอย่างน้อย 3 ถึง 7 วัน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้แก่ผนังและยังป้องกันปัญหาผนังแตกร้าวอีกด้วย

Plastering_3

    นอกจากวิธีการฉาบด้วยแรงงานคนแล้ว ยังมีเครื่องพ่นปูนฉาบ ซึ่งเป็นอีกทางเลือก สาหรับงานก่อผนัง ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้พัฒนาให้นวัตกรรมเครื่องกลชิ้นนี้ ใช้ในงานก่อผนังได้เป็นอย่างดี มีทั้งรุ่นที่ผสมเองภายนอก หรือแบบผสมปูนอัตโนมัติ พร้อมพ่นได้ทันที สามารถพ่นได้ในระยะสูง(ตามรุ่น) โดยหากต้องการฉาบความหนาของปูน สามารถพ่นได้ที่ความหนา 1 เซนติเมตร ใช้ระยะเวลา 1 นาที ทำให้งานเสร็จเร็วมากกว่าเดิม อีกทั้งเครื่องพ่นปูนฉาบ ยังช่วยลดการแตกร้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปูนฉาบที่ออกมาจากหัวพ่น จะมีแรงดันในเนื้อปูน ออกมาประมาณ 15-30 บาร์ ทาให้ความแน่นในการยึดเกาะหลังจากพ่น ดีกว่าการขึ้นปูนด้วยมือนั่นเอง

Plastering_4

   การใช้เครื่องพ่นปูนฉาบในงานก่อสร้าง ถือได้ว่า เป็นเครื่องที่ช่วยลดระยะเวลาการทางาน ประหยัดกำลังคน สะดวกต่อการขนย้าย ทาความสะอาดง่าย และทาให้งานมีคุณภาพมากขึ้นอีกด้วย ดูรายละเอียด >>> เครื่องพ่นปูนฉาบ <<<

  ข้อควรรู้ เพื่อผนังแข็งแรง ได้ระดับ ผิวสวย เรียบเนียน ไม่แตกร้าว

  • การพรมน้ำที่ผนังอิฐ จะต้องมีความชื้นที่พอเหมาะ ไม่ให้เปียกจนเกินไป เพราะจะทาให้ฉาบปูนไม่ติด และปูนแห้งช้ากว่าปกติ
  • สำหรับการฉาบปูนแก่ผิวโครงสร้างคอนกรีต เช่น เสา คาน ซึ่งมีพื้นผิวที่เรียบและลื่น ถ้าฉาบด้วยวิธีเดียวกันกับผนัง อาจจะเกิดปัญหาปูนฉาบไม่ยึดเกาะหรือหลุดร่อน ป้องกันด้วยวิธี ทำให้พื้นผิวขรุขระ โดยผสมปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อฉาบกับน้ำปริมาณพอเหมาะ เพื่อให้ได้น้ำปูนข้น ๆ จากนั้นใช้แปรงจุ่มแล้วสลัดหรือใช้เกรียง ป้ายไปบนพื้นผิวดังกล่าวให้ทั่ว ทิ้งไว้ประมาณ 1 วัน จึงฉาบปูนตามปกติ
  • ควรคำนึงถึงวัตถุดิบที่ใช้เป็นหลักด้วย โดยเฉพาะปูนซีเมนต์และกระบวนการทำงานตั้งแต่การชั่งตวง การผสม ขั้นตอนการก่อและการฉาบ จนถึงการบ่มให้ความชื้น

Plastering_5

   ทั้งหมดนี้ คือ เทคนิคการฉาบปูน ซึ่งในแวดวงการก่อสร้างคงทราบกันดีอยู่แล้วว่า ควรทำอย่างไรให้งานมีคุณภาพ ทั้งการควบคุมด้วยความละเอียดรอบคอบ วิธีการทำงานและเครื่องมือที่ใช้ ต้องก่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ซึ่งอย่างที่แนะนำไปแล้วว่า นอกจากการใช้แรงงานคนในการฉาบ เครื่องพ่นปูนฉาบ ก็เป็นอีกทางเลือกที่เหมาะสม ช่วยลดปัญหาผนังแตกร้าวได้เป็นอย่างดีเช่นกัน
บทความจาก PST Group
https://www.youtube.com/channel/UC29BiULmgDvqT8N17RIuM1