เครื่องพ่นปูนฉาบ มิติใหม่แห่งเครื่องมือก่อสร้างในไทย

14/05/2020 | 8660

เครื่องพ่นปูนฉาบ มิติใหม่แห่งเครื่องมือก่อสร้างในไทย

ว่าด้วยเรื่องเครื่องพ่นปูนฉาบแล้ว หลายๆท่านคงสงสัยว่า เครื่องพ่นปูนฉาบคืออะไร แล้วเครื่องพ่นปูนฉาบมีประโยชน์อย่างไรต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างในเมืองไทยของเรา

       เดิมทีในอดีตก่อนหน้านี้นั้น ช่างก่อสร้างหรือผู้รับเหมาก่อสร้าง ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องมือในการก่อสร้างกันน้อยมาก หลักๆที่จะใช้กันก็จะมีแค่เครื่องมือก่อสร้างทั่วๆไป เช่น จอบ พลั่ว อ่างผสมปูน ถังตักปูน เกรียง กระบะพักปูน สามเหลี่ยมปาดปูน เป็นต้น

       โดยเริ่มจากช่างหรือผู้รับเหมาก่อสร้างนั้น นำวัสดุเช่น หิน ทราย และปูน มาเทลงในอ่างผสมปูนในอัตราส่วนที่เหมาะสม และก็เทน้ำตามลงไปในอ่างผสมปูน จากนั้นช่างหรือผู้รับเหมาก่อสร้างก็ใช้จอบหรือพลั่วในการผสมเนื้อหิน ทราย ปูน น้ำ ให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกัน โดยต้องให้เนื้อปูนที่ได้มีความหนืดที่เหมาะสม ไม่ข้นเกินไปจนอาจจะทำให้ปูนแห้งและแข็งตัวเร็ว หรือไม่เหลวจนเกินไปจนปูนแข็งตัวช้าหรือไม่เกาะกับผิววัสดุที่จะนำปูนไปเท โดยใช้จอบหรือพลั่วตักปูนที่ผสมเสร็จแล้วใส่ในถังตักปูน แล้วช่างก็ขนถังพักปูนไปยังบริเวณที่จะฉาบปูน โดยในการฉาบนั้นช่างจะใช้เกรียงหรือกระบะพักปูนตักปูนขึ้นมาก่อน แล้วก็ใช้เกรียงตักปูนไปโปะลงบนพื้นผิวผนังที่ต้องการจนเต็มพื้นผิว จากนั้นก็ใช้สามเหลี่ยมปาดปูนในการปาดปูนให้พื้นเรียบเสมอกัน หากพื้นผิวผนังบริเวณไหนยังไม่เรียบเสมอกัน ก็ใช้เกียงตักปูนมาโปะลงบริเวณนั้น และใช้สามเหลี่ยมปาดปูนให้เรียบเสมอกันอีกครั้ง

     แต่ในปัจจุบันนั้น เมื่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไปมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการก่อสร้างมากขึ้น ก็จะมีเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างที่เรียกว่า เครื่องพ่นปูนฉาบ ซึ่งเครื่องพ่นปูนฉาบนั้นจะมีความสามารถที่โดดเด่นที่เข้ามาช่วย เช่น เมื่อนำวัสดุ อาทิเช่น หิน ทราย และปูนผง มาเทลงในที่พักปูนภายในที่พักปูนภายในตัวของเครื่องพ่นปูนฉาบ เมื่อช่างหรือผู้รับเหมาก่อสร้างเปิดเครื่องพ่นปูนฉาบและต่อน้ำเข้าไปในระบบของเครื่องพ่นปูนฉาบแล้ว จากนั้นช่างหรือผู้รับเหมาทำการเปิดสวิตซ์สั่งให้เครื่องพ่นปูนฉาบทำการผสมปูนด้วยใบกวนซึ่งส่งกำลังขับด้วยมอเตอร์ภายในตัวของเครื่องพ่นปูนฉาบ ก็จะช่วยให้ช่างหรือผู้รับเหมาก่อสร้างลดการใช้แรงคนหรือผสมปูนแบบเดิมลงได้ ซึ่งไม่ต้องใช้แรงงานคนในการผสมปูนเอง แต่ใช้เครื่องพ่นปูนฉาบในการผสมปูนแทน เมื่อเครื่องพ่นปูนฉาบผสมปูนจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วและได้ความหนืดที่เหมาะสมแล้ว ช่างหรือผู้รับเหมาก่อสร้างก็จะเปิดสวิตซ์สั่งให้เครื่องพ่นปูนฉาบทำงานโดยการส่งปูนจากภายในตัวเครื่องพ่นปูนฉาบไปตามท่อยางสำหรับลำเลียงปูน เพื่อให้ปูนได้ถูกลำเลียงไปยังปลายกระบอกพ่นปูนฉาบ เพื่อที่ช่างหรือผู้รับเหมาสามารถพ่นปูนฉาบลงบนพื้นผิวผนังที่ช่างหรือผู้รับเหมาต้องการ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนที่ช่างหรือผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเสียเวลาและเปลืองแรงในการตักปูนจากอ่างผสมปูนใส่ถังตักปูน แล้วขนปูนไปเพื่อที่จะทำการฉาบปูนได้

       

     สาธิตการพ่นปูนฉาบด้วย เครื่องพ่นปูนฉาบ

ซึ่งจะสรุปได้ว่า เครื่องพ่นปูนฉาบ คือ เครื่องจักรก่อสร้างหรือเครื่องมือก่อสร้างสมัยใหม่ที่เข้ามาอำนวยความสะดวกในการพ่นปูนฉาบ ซึ่งมีความเหมาะสมในการที่ผู้รับเหมาก่อสร้างและช่างก่อสร้างจะลงทุนซื้อมาใช้สำหรับงานพ่นและลำเลียงปูนฉาบ ซึ่งจะช่วยลดทั้งแรงงานคน ลดค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ้างแรงงานคนลง และช่วยทำให้งานในการพ่นฉาบปูนสำเร็จได้รวดเร็ว ส่งงานได้ทันตามกำหนดเวลาของโครงการ ลูกค้าเกิดความประทับใจ และอาจจะส่งผลให้ผู้รับเหมาและช่างก่อสร้างได้รับงานจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง