การเตรียมชิ้นงานก่อนการทำสี รถปั๊มคอนกรีต

13/05/2020 | 2568

บทความนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวของชิ้นงาน, วัสดุอุปกรณ์ก่อนการทำสี โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดจากการใช้งานหรืออุบัติเหตุ ให้กลับมามีสภาพเหมือนเดิมได้ โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

การเตรียมผิวชิ้นงานเหล็กก่อนทำสี

1   นำชิ้นงานที่ต้องการจะทำสีมาขัดผิว โดยใช้เครื่องขัดหินเจียร 4 นิ้ว นำใบขัดผ้าทรายซ้อน No.80 มาใส่แทนใบขัดหินเจียร ดังรูป

 

รูปที่ 1 แสดงการขัดผิวด้วยเครื่องขัดหินเจียรและผ้าทรายซ้อน

 

 2  ทำการขัดให้ทั่วชิ้นงาน เสร็จแล้วให้ทำการเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดคราบมัน E-1111 เพื่อทำความสะอาดชิ้นงานให้ไม่มีคราบมันก่อนทำการพ่นสีรองพื้นต่อไป


รูปที่ 2 น้ำยาเช็ดคราบมัน E-1111 เพื่อทำความสะอาดชิ้นงาน 

 3  ทำการผสมสีรองพื้นหรือสีที่ต้องการจะพ่นลงบนชิ้นงานนั้นๆ แล้วก็ทำการพ่นสีลงบนชิ้นงานนั้นๆได้เลย


การเตรียมผิวชิ้นงานที่มีผิวเป็นสีเก่าอยู่แล้ว

1   นำชิ้นงานที่ต้องการจะทำสีมาล้างทำความสะอาดให้หมดคราบมันด้วยผงซักฟอก

2   แล้วนำชิ้นงานที่ต้องการทำสีมาขัดด้วยกระดาษทราย No. 320 ขัดให้ทั่วชิ้นงาน ขัดจนสีของชิ้นงานเก่าไม่หลงเหลือความเงาอยู่เลย ในการขัดให้ขัดด้วยน้ำผสมผงซักฟอก เพื่อล้างคราบมันไปด้วยในตัว หลังจากขัดจนทั่วดีแล้วทั้งชิ้น ให้ล้างทำความสะอาดชิ้นงานด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง แล้วตากแดดให้แห้งหรือจะตากลมก็ได้

                 

รูปที่ 3 การขัดชิ้นงานด้วยกระดาษทรายและน้ำผสมผงซักฟอก

3   หลังจากนั้นทำการเช็ดทำความสะอาดอีกครั้งด้วยน้ำยาเช็ดคราบมัน E-1111 อีกครั้งก็จะเสร็จสิ้น พร้อมที่จะดำเนินการพ่นสีต่อไป

 

การเตรียมผิวชิ้นงานพลาสติก

1   นำชิ้นงานพลาสติกที่ต้องการทำสีมาล้างทำความสะอาดด้วยผงซักฟอกเพื่อให้หมดคราบมัน

2   นำชิ้นงานมาขัดผิวด้วยกระดาษทราย No. 320 โดยใช้น้ำผสมผงซักฟอกในการขัดผิว แล้วทำการขัดผิวให้ทั่ว ให้สังเกตดูว่าพลาสติกจะด้านไม่มีความเงาจนทั่วชิ้นงานเป็นอันว่าใช้ได้

 

รูปที่ 4 การขัดผิวชิ้นงานพลาสติกด้วยกระดาษทราบเบอร์ 320 

3   หลังจากนั้นตากชิ้นงานให้แห้ง แล้วนำน้ำยาเช็ดคราบมัน E-1111 มาเช็ดทำความสะอาดอีกรอบ ก่อนที่จะนำชิ้นงานไปพ่นสีต่อไป

 

การเตรียมผิวชิ้นงานไฟเบอร์

1   นำชิ้นงานไฟเบอร์ที่จะทำการเตรียมผิว มาล้างทำความสะอาดด้วยผงซักฟอก ให้สะอาดให้หมดคราบมัน แล้วตากให้แห้ง

 

รูปที่ 5 ชิ้นงานไฟเบอร์ที่ทำการเตรียมผิวก่อนการพ่นสี 

2   นำชิ้นงานไฟเบอร์ที่ต้องการเตรียมมาทำการเจียรแต่งผิวบริเวณที่ต้องการทำสีหลังจากนั้นใช้น้ำยาเรซิ่นกับใยแก้วทำการปะผิวบริเวณที่ชำรุด ดังรูป

 

รูปที่ 6 การเจียรแต่งผิวชิ้นงานไฟเบอร์และน้ำยาเรซิ่นเพื่อใช้ทำการปะผิว

3   หลังจากนั้นนำชิ้นงานไปตากแดดจนชิ้นงานที่ทำการปะแห้ง แล้วนำใบขัดผ้าทรายซ้อนมาขัดผิวบริเวณที่ปะเอาไว้ให้เรียบร้อยเสมอกัน หลังจากนั้นทำการโป๊วผิวบริเวณนั้นให้เรียบร้อยและขัดสีโป๊วเสมอเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วจึงนำไปล้างทำความสะอาดอีกครั้ง และตากให้แห้งก่อนนำไปพ่นสีต่อไป

 

รูปที่ 7 ผ้าทรายซ้อนที่ใช้นำมาขัดก่อนทำการโป๊วสี 

ด้วยขั้นตอนเพียงเท่านี้ท่าน ก็สามารถซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมอีกครั้ง สำหรับครั้งต่อเราจะมีเกร็ดความรู้, เทคนิคที่น่าสนใจมานำเสนอให้ทุกท่าน โปรดติดตามต่อไปนะครับบทความจาก ศูนย์บริการซ่อม ประกอบ ติดตั้ง PST Group