ขั้นตอนการฉาบปูนผนังอิฐบล็อก(สำหรับช่างก่อสร้าง)โดยใช้เครื่องพ่นปูนฉาบ

12/05/2020 | 6273

ขั้นตอนการฉาบปูนผนังอิฐบล็อก (สำหรับช่างก่อสร้าง) และเครื่องพ่นปูนฉาบ

              ขั้นตอนที่ 1 เตรียมพื้นผิวที่จะทำการฉาบปูนให้เรียบร้อย ตรวจดูว่าบริเวณไหนพื้นผิวนูนหรือผิวไม่เรียบ และตั้งนั่งร้าน เพื่อความสะดวกในการทำงาน จากนั้นให้ทำการฉีดน้ำบริเวณพื้นผิวที่จะฉาบปูนให้ชุ่ม

              ขั้นตอนที่ 2 ปูนฉาบที่จะใช้ก็จะใช้ทรายละเอียดจำนวน 7 บุ้งกี๋ ต่อปูนอ 1 กระสอบ และใส่น้ำจำนวน 4 ถัง ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วหลังจากนั้นเติมน้ำจำนวน 4 ถัง จากนั้นแล้วพักปูนฉาบที่ผสมแล้วทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที หรือไม่เกิน 10 นาที จากนั้นก็คนให้เข้ากันอีกครั้ง ก็จะเหมาะแก่งานฉาบปูนแล้ว

              ขั้นตอนที่ 3 ตักปูนฉาบจากกระบะที่ผสมใส่ลงไปในถังที่เตรียมไว้ แล้วใช้เกรียงฉาบตักปูนฉาบไปลงบนผนังหรือพื้นผิวที่ต้องการให้ทั่ว

              ขั้นตอนที่ 4 ปาดพื้นผิวปูนฉาบ

      -ปาดปูนครั้งที่ 1 โดยใช้สามเหลี่ยมปาดปูน ปาดบริเวณพื้นผิวผนังที่ได้ฉาบปูนไว้
      -ปาดปูนครั้งที่ 2 โดยใช้สามเหลี่ยมปาดปูน ปาดพื้นผิวปูนฉาบแบบละเอียดอีกครั้ง
      -ปาดปูนครั้งที่ 3 โดยเริ่มจากพรมน้ำลงบนพื้นผิวปูนในส่วนที่ยังไม่เต็มให้ทั่วก่อน แล้วทำการโป้พื้นผิว โดยใช้ปูนที่มีเนื้อละเอียดและนิ่ม ฉาบโป้ลงบริเวณพื้นผิวที่สามเหลี่ยมปาดปูนครั้งที่ 2 แล้วทั่วทั้งบริเวณ ทิ้งไว้รอจนปูนฉาบแห้ง ก็ให้ใช้สามเหลี่ยมปาดปูนออกอีกครั้ง เพื่อให้พื้นผิวปูนฉาบเสมอกันกับส่วนที่เราปาดในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จากนั้นพื้นผิวผนังปูนฉาบจะเรียบเนียนเสมอกัน

              ขั้นตอนที่ 5 ทำการซับหน้าพื้นผิวปูนฉาบ ประมาณ 2-3 มิลลิเมตร จนทั่วทั้งบริเวณพื้นผิวปูนฉาบ และต้องรอให้พื้นผิวแห้งและเซ็ทตัวก่อน เป็นอันเสร็จการฉาบปูนผนังอิฐบล็อกทั่วไป

              ขั้นตอนที่ 6 เคลือบผิวปูนด้วยวัสดุเคลือบผิว หรือ ใช้ปูนขัดมันสำเร็จรูป

การเคลือบผิวปูนด้วยวัสดุเคลือบผิว มี 3 แบบ ดังนี้

        1.เคลือบผิวปูนแบบด้าน: โดยเทน้ำยาเคลือบผิวลงในเครื่องพ่น แล้วพ่นน้ำยาเคลือบผิวแบบด้านให้ทั่วทั้งผนังพื้นปูนฉาบ

        2.เคลือบผิวปูนแบบกึ่งเงากึ่งด้าน: โดยเตรียมขี้ผึ้งใส่ในภาชนะ แล้วใช้เกรียงเหล็กฉาบขี้ผึ้งให้ทั่วผนังพื้นปูนฉาบ

        3.เคลือบผิวปูนแบบเคลือบเงา: โดเทน้ำยาเคลือบเงาใสกันซึมลงในเครื่องพ่น แล้วพ่นน้ำยาเคลือบเงาใสกันซึมให้ทั่วทั้งผนังพื้นปูนฉาบ


การเคลือบผิวปูนด้วยปูนฉาบขัดมันสำเร็จรูป เพื่อขึ้นรูปผนังให้สวยงาม โดยมีขั้นตอนดังนี้

        1.ทำความสะอาดพื้นผิว

        2.กั้นขอบเขตเนื้องาน ก่อนที่จะเริ่มฉาบ ควรมีวัสดุที่ใช้ป้องกันการไหลเลอะพื้น

        3.ฉาบด้วย ปูนฉาบขัดมัดสำเร็จรูป ที่เตรียมไว้ โดยฉาบพื้นผิวอย่างน้อย 3 ครั้ง หรือ ให้เรียบเนียนตามความเหมาะสม

        4.ขัดด้วยกระดาษทรายให้พื้นผิวเรียบเนียนเสมอกัน เพียงเท่านี้ พื้นผิวปูนฉาบก็จะขึ้นรูปสวยงามแล้ว                แต่ในปัจจุบันนี้ มีเครื่องมือก่อสร้างที่จะเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกสำหรับงานการฉาบปูนให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจะลดขั้นตอนการฉาบปูนของช่างก่อสร้างลง โดยใช้เครื่องมือก่อสร้างที่เรียกว่า “เครื่องพ่นปูนฉาบ” ที่มีความสามารถในการผสมวัสดุ เช่น ปูน ทราย และน้ำ แบบอัตโนมัติในตัวเครื่องพ่นปูนฉาบ ซึ่งนายช่างก่อสร้างไม่ต้องมาเสียเวลาในการผสมปูนเองและไม่ทำให้นายช่างก่อสร้างต้องเหนื่อย อีกทั้งเครื่องพ่นปูนฉาบยังมีสามารถลำเลียงปูนฉาบมาตามท่อยาง เพื่อพ่นปูนฉาบไปยังพื้นผิวพนังที่ต้องการ ทำให้นายช่างไม่ต้องเสียเวลามาตักเนื้อปูนฉาบเองเพื่อฉาบปูน และไม่ต้องเสียเนื้อปูนฉาบชที่อาจจะร่วงตกหล่นระหว่างทางในขณะที่กำลังขนปูนฉาบ ซึ่งจะกล่าวโดยสรุปก็คือ เครื่องพ่นปูนฉาบ มีความสามารถเด่นๆ ที่เข้ามาทดแทนขั้นตอนการฉาบปูนผนังอิฐบล็อก (สำหรับช่างก่อสร้าง) ในขั้นตอนที่ 2 และ 3 นั่นก็คือ ช่วยให้นายช่างก่อสร้างไม่ต้องเสียเวลา ลดการใช้แรง ลดการสิ้นเปลืองของเนื้อปูน และทำให้งานพ่นปูนฉาบเสร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้นบทความ จากฝ่ายขายและการตลาด
PST Group
https://www.youtube.com/channel/UC29BiULmgDvqT8N17RIuM1