ระบบ EMERGENCY STOP ในรถปั๊มคอนกรีต

06/05/2020 | 5944

ระบบ EMERGENCY STOP ในรถปั๊มคอนกรีต

ในรถปั๊มคอนกรีต EVRDIGM จะมีสวิทซ์กดหยุดฉุกเฉิน หรือสวิทซ์แบบหัวเห็ด เพื่อกดตัดระบบการทำงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ต้องหยุดการทำงานแบบฉุกเฉินเร่งด่วน จะทำให้รถปั๊มตัดการทำงานทั้งหมด เป็นอุปกรณ์ป้องกัน ให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานที่สำคัญมาก ซึ่งได้ติดตั้งมาเป็นมาตรฐานของปั๊มคอนกรีตโดยเฉพาะ

ตำแหน่งติดตั้งการใช้งานขอระบบ EMERGENCY Stop


ในรถปั๊มบูม EVERDIGM ทุกรุ่น จะมี switch ปุ่มกดหยุดฉุกเฉินความปลอดภัย เพื่อตัดระบบการทำงานทั้งหมด 5 ตำแหน่ง ตามภาพที่แสดง โดยสวิทซ์ทุกตัวจะเดิน wiring สายไฟไปที่ปุ่มกดทุกตัวในลักษณะต่อแบบ series อนุกรม โดยใช้หน้าคอนแทคของปุ่มกดแบบ NC เมื่อกดตัวใดตัวหนึ่งระบบจะตัดการทำงานโดยทันที ดังรูป

วงจรไฟฟ้าของระบบ Emergency Stop relay


ภาพจริงของวงจรไฟฟ้า การต่อใช้งานระบบ Emergency stop relay ของรถปั๊มบูม EVERDIGM โดยติดตั้งปุ่มกดฉุกเฉินไปที่ตำแหน่งต่างของตัวรถปั๊ม ตามรูปที่แสดง

การทำงานของวงจรไฟฟ้า เมื่อเรากดปุ่มอีเมอร์เจนซี่ ตัวใด ตัวหนึ่ง ในตำแหน่งที่ติดตั้ง  หน้าคอนแทคของตัวอีเมอร์เจนซี่ จะจากออกทำให้ ไฟลบ-  ที่ไปจ่าย บอร์ด 5A17 ถูกตัดการทำงาน ทำให้รีเลย์ที่อยู่ในบอร์ด ที่มีหน้าจ่ายไฟไปที่ระบบการทำงานของปั๊ม เช่น เร่ง-เบา เครื่องยนต์ ,ระบบยิงปั๊ม ,การทำงานของบูม จะถูกตัดการทำงานโดยทันที และตัวสวิทซ์ปุ่มกดสีแดงจะถูกล็อคไว้  ทำให้ไม่สามารถใช้งานปั๊มคอนกรีตได้ จนกว่าจะคลายล็อคปุ่มกดสีแดง และกดรีเซ็ตที่ตัวสวิทซ์ รีเซ็ต ที่รีโมทหรือตู้คอนโทรล ให้เสียงแตรดัง จะทำให้สามารถมาใช้ระบบต่างได้ตามปกติ

EMERGENCY BOARD 5A17 (ตู้คอนโทรลใหญ่)

บอร์ด 5A17 นี้เป็นบอร์ดควบคุมระบบตัดการทำงานของอีเมอร์เจนซี่ โดยรับสัญญาณไฟฟ้า จากสวิทซ์ปุ่มกดสีแดง ตามตำแหน่งต่างๆ ของตัวปั๊มคอนกรีต ซึ่งในวงจรจะรับสัญญาณ จากปุ่มกดอีเมอร์เจนซี่ มาเป็นไฟลบ – เข้าที่ขา A2 เมื่อปุ่มกดอีเมอร์เจนซี่ถูกกด จะตัดการทำงาน ตัวรีเลย์ที่อยู่บนบอร์ดจะไม่ทำงาน ซึ่งตัวรีเลย์มีหน้าที่ดังนี้

- ตัดระบบการยิงการดูด

- ตัดระบบคันเร่งเครื่องยนต์

- ตัดระบบวาล์วบูมคอนโทรล ไม่สามารถใช้บูมได้

ระบบ Emergency stop ในของรถปั๊มคอนกรีตนี้ ทางโรงงานผลิต จะติดตั้งและเดินระบบมาให้เรียบร้อย เป็นอุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยที่สำคัญของเครื่องจักร และมีประสิทธิภาพสูงในการทำงาน เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ที่เราจำเป็นเร่งด่วนตัดระบบการทำงานอย่างฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้งาน และในพื้นที่ทำงาน

ข้อแนะนำการใช้งานของระบบ

Emergency stop relay

1.ระบบนี้จะต่อหน้าคอนแทคเป็นแบบ NC เพื่อจุดประสงค์ ตัดการทำงานได้อย่างรวดเร็ว และระบบมีความพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

2.เนื่องจากสวิทซ์นี้จะติดตั้งอยู่ในตำแหน่งต่างๆของรถปั๊ม อาจจะมีการกดโดยไม่ตั้งใจ ของบุคคลอื่นได้ เมื่อระบบตัดการทำงาน ผู้ควบคุมปั๊มไปต้องสำรวจว่ามีปุ่มกดตัวใดถูกกดไว้หรือไม่

3.ไม่ควรให้ปุ่มกดหลวมหรือชำรุด จะทำให้มีปัญหาต่อระบบการทำงานของปั๊มโดยตรง

4.เมื่อกดสวิทซ์ อีเมอร์เจนซี่ ปุ่มจะถูกล็อคตัวเอง เวลาใช้งานต้องหมุนคลายล็อคปุ่มกด และกดรีเซ็ตที่รีโมท หรือตู้คอนโทรล จะยินเสียงแตรดังและไฟโชว์สีแดง Emergency ดับ ก็จะสามารถใช้งานได้ปกติ

 

 

 

   

>>บทความ: ฝ่ายขายปั๊มคอนกรีตและอะไหล่ MS<<

>>PSTGROUP<<