มารู้จักเครื่องพ่นสีกันเถอะ

22/04/2020 | 4041

มารู้จักเครื่องพ่นสีกันเถอะ

    เครื่องพ่นสี เป็นเครื่องมือที่มมีความจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเหล็ก หรือในอุตสาหกรรมการบริการ เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งเครื่องพ่นสีในปัจจุบันจะมีประเภทหลักๆด้วยกันอยู่ 2 ประเภท ซึ่งก็คือ 1.เครื่องพ่นสีที่ใช้ระบบแรงดันอากาศ และ 2.เครื่องพ่นสีระบบไร้อากาศ

       1.เครื่องพ่นสีที่ใช้ระบบแรงดันอากาศ (Spray Paint Machine) ซึ่งเป็นเครื่องพ่นสีประเภทหนึ่ง ที่จำเป็นต้องใช้ระบบแรงดันอากาศเข้ามาช่วยในการพ่นสี ซึ่งจะเป็นแรงดันอากาศจากเครื่องปั๊มลม ซึ่งจะเข้ามาช่วยในการเพิ่มกำลังอัดหรือแรงดัน สำหรับที่จะทำการส่งหรือลำเลียงเนื้อสีที่ต้องการพ่นไปตามท่อส่ง และทำให้การพ่นนั้นเกิดการแตกตัวของเนื้อสี ในขณะที่สีกำลังจะถูกพ่นออกมาจากหัวพ่น ซึ่งจะกลายละลองสีกระจายตัวออกไปและเนื้อสีติดบนชิ้นงานหรือวัตถุที่ต้องการ ซึ่งลักษณะเด่นของงานสีที่พ่นด้วยเครื่องพ่นสีที่ใช้ระบบแรงดันอากาศนี้ คือจะทำให้ชิ้นงานที่ได้เกิดความเงางาม ขึ้นรูปสวย แต่จะมีข้อจำกัดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนั่นก็คือปริมาณเนื้อสีจะฟุ้งไปในอากาศ และเนื้อสีบางส่วนจะไม่ติดชิ้นงานหรือวัตถุที่ต้องการทั้งหมด และทำให้ค่อนข้างสิ้นเปลืองปริมาณเนื้อสี

เครื่องพ่นสีที่ใช้ระบบแรงดันอากาศ ที่เห็นโดยทั่วไปในท้องตลาด เช่น กาพ่นสี ถังพ่นสี เครื่องพ่นสีชนิดต่างๆ ที่ต้องอาศัยการทำงานของปั๊มลมเข้ามาช่วย

อุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องพ่นสีที่ใช้ระบบแรงดันอากาศช่วยในการพ่นสี เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งมีความจำเป็นเป็นอย่างมาก เพราะเนื้อสีที่ได้จากการพ่นจะเกิดความเงางาม
      2.เครื่องพ่นสีระบบไร้อากาศ หรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เครื่องพ่นสีระบบไม่ใช้แรงดันอากาศ (Airless Spray Paint Machine) เป็นเครื่องพ่นสีประเภทหนึ่งที่เหมาะสำหรับรูปแบบของชิ้นงานที่ไม่ต้องการให้การพ่นสีมีการฟุ้งกระจายของเนื้อสีไปกับอากาศ ทำให้เนื้อสีที่พ่นออกมาติดบนชิ้นงานหรือวัตถุที่ต้องการได้เต็มประสิทธิภาพ ช่วยทำให้ประหยัดเนื้อสีสำหรับพ่นชิ้นงานหรือวัตถุที่ต้องการ แต่ก็จะมีข้อจำกัดอยู่บ้าง เช่น เมื่อพ่นสีด้วยเครื่องพ่นสีระบบไม่ไช้แรงดันอากาศหรือเครื่องพ่นสีระบบไร้อากาศ จะไม่ทำให้เกิดความเงางามของสีที่พ่นลงบนชิ้นงานหรือวัตถุหลังจากที่ได้พ่นสีออกไป เพราะไม่ได้มีการใช้แรงดันของอากาศเข้ามาช่วยให้เกิดเป็นละอองในการพ่นสี

เครื่องพ่นสีระบบไร้อากาศหรือเครื่องพ่นสีระบบไม่ใช้แรงดันอากาศ ที่เห็นโดยทั่วไปในท้องตลาด เช่น เครื่องพ่นสีไฟฟ้า(ที่ไม่มีการใช้ปั๊มลม) ยี่ห้อที่พอจะแนะนำได้เช่น ยี่ห้อ GRACO ซึ่งเป็นเจ้าหลักๆที่ผลิตและจำหน่ายเครื่องพ่นสีประเภทนี้


อุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องพ่นสีระบบไร้อากาศหรือเครื่องพ่นสีระบบไม่ใช้แรงดันอากาศ ในการพ่นสี เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งไม่จำเป็นต้องให้งานสีที่พ่นลงบนชิ้นงานหรือวัตถุมีความเงางาม

บทความจาก PST Group
098-275-9898