การตรวจเช็ค เครื่องพ่นสี GX19 หรือ GX21 ดูดสีไม่ขึ้น

21/04/2020 | 4901
การตรวจเช็ค เครื่องพ่นสี GX19 หรือ GX21 ดูดสีไม่ขึ้น


1.    ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจระบบการดูดของเหลวของ ระบบ AirlessSpray Pump เบื้องต้น คือ-      สีจะถูกดูดผ่าน สายดูด หรือ Suction Hose เข้าสู่ชุดปั๊ม หรือเข้าสู่สายเดรน ตามแนวลูกศรสีเหลือง

-      วาล์วเลือกทางให้สีเดินทางไปยัง สายเดรน หรือ เดินทางไปยังสายพ่นสี      

-      ดังนั้น การดูดสีไม่ขึ้น จะเกิดได้ ที่ วาล์วเลือกทาง หรือ   ที่ชุดบอลวาล์วทางเข้าปั๊ม หรือ Inlet Housing นั่นเอง2. ถอดบอลวาล์วทางเข้าปั๊มออกมาตรวจเช็ค โดยใช้ ประแจ แหวน-ปากตาย เบอร์ 19


3. ตรวจเช็คล้างทำความสะอาด บอลวาล์ว หากมีสีติดแข็ง ใช้ขนแปลงแข็งปานกลาง ขัดล้างด้วยน้ำ


ปกติ ลูกบอลโลหะให้ห้องบอล ต้องขยับได้ อาจเกิดปัญหาเพราะสีแข็งติด ก็ขัดล้างให้สะอาด และตรวจเช็คดูว่าลูกบอลโลหะ สามารถขยับได้หรือไม่ โดยอาจใช้วัสดุปลายแหลมเขี่ยดู6. ตรวจเช็คว่า สปริง ของวาล์ว ยังทำงานได้ตามปกติ โดยการปิด – เปิด ดู7. ตรวจเช็คช่องด้านในของวาล์วเลือกทางว่ามีสีแข็งคา หรือไม่ หากมีสีแข้งคา ให้ดำเนินการใช้แปลงขนแข็งปานกลางขัดล้างทำความสะอาดให้หมด กรณีที่ขัดล้างได้ไม่หมดก็ถอดช่องนี้ ออกมาล้างโดยใช้ประแจ แหวน-ปากตาย เบอร์ 197. ตรวจเช็คช่องด้านในของวาล์วเลือกทางว่ามีสีแข็งคา หรือไม่ หากมีสีแข้งคา ให้ดำเนินการใช้แปลงขนแข็งปานกลางขัดล้างทำความสะอาดให้หมด กรณีที่ขัดล้างได้ไม่หมดก็ถอดช่องนี้ ออกมาล้างโดยใช้ประแจ แหวน-ปากตาย เบอร์ 198. ประกอบชุดบอลวาล์ว กลับเข้าที่ และทดสอบ ดูดน้ำ ดูว่าเครื่องสามารถทำงานได้ปกติหรือไม่ หากเครื่องพ่นสีสามารถทำงานได้ตามปกติ แสดงว่าสิ่งติดค้างต่างๆ ได้หมดลงแล้ว9. หลังจากทดสอบดูดน้ำยังพบว่าเครื่องพ่นสีไม่สามารถดูดน้ำได้ ให้ดำเนินการตรวจเช็คชุดทางสีเข้า หรือ Inlet Housing


10. ถอดสายดูดสี Suction Hose ออกจากชุด Inlet Housing  และใช้ประแจเลื่อน ถอด Inlet Housing ออกจากโครงเครื่อง11. ขณะถอดชุด Inlet Housing ให้ใช้มือรองไว้ ระมัดระวัง บอลโลหะ สปริง ฝารับบอล ภายในจะไหลหลุดออกมา12. ทำความสะอาด ชุด Inlet Housing และตรวจเช็คว่ามีร่อง มีรอยรั่ว ซีลยางยังอยู่ในสภาพดีหรือไม่เพราะหากมีรอยรั่ว และอากาศสามารถเข้าไปใน Housing ได้จะทำให้เครื่องมีอากาศเข้าจึงไม่สามารถดูดสีได้ ทั้งนี้ หากพบปัญหาจะต้องเปลี่ยนอะไหล่ ชุดนี้ โดย รหัสอะไหล่ คือ เบอร์ 6 ใน Manual    

ภายในชุด Inlet Housing นอกจากบอลโลหะแล้ว ยังมีอะไหล่เพิ่มเติม ตามภาพ โดยชิ้นส่วนที่อาจจะเสื่อมทำให้เกิดอากาศเข้าไปด้านใน หรือไม่โดยตรวจเช็ค คือ1.    มีร่องรอยทำที่โครง เบอร์ 1 ทำให้เกิดอากาศเข้าหรือไม่

2.    แหวนยาง เบอร์ 2 สึกหรอมากจนหมดสภาพหรือไม่

3.    สปริงเบอร์ 3 มีสีติดมาก ล้า สามารถทำความสะอาดได้หรือไม่

4.    หมวกรับบอลโลหะ เบอร์ 4เสื่อมสภาพหรือไม่13. ล้างหรือเปลี่ยนอะไหล่ของ Inlet Housing แล้ว ก็ประกอบกลับเข้ากับเครื่อง และทดสอบดูดน้ำอีกครั้ง

14. หากทำทุกขั้นตอนข้างต้น แล้ว ไม่สามารถดูดน้ำได้ ให้ติดต่อ ทีมบริการหลังการขาย ของบริษัท ที่เบอร์
0-2159-8375-6 หรือติดต่อ Call Center ที่เบอร์ 098-2759898


บริษัท พี เอส ทีทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท พี แมชโปร จำกัด
PST Group