รีโมทไร้สาย รถปั๊มคอนกรีต Wireless Radiomatic

21/04/2020 | 4917

รีโมทไร้สาย รถปั๊มคอนกรีต

Wireless Radiomaticรถปั๊มคอนกรีต EVERDIGM แบบบูม ทุกรุ่น จะใช้รีโมทไร้สายแบบคลื่นวิทยุ คุณภาพสูง ยี่ห้อ HBC ผลิตจากประเทศเยอรมัน ในการควบคุมการทำงาน เช่น การเคลื่อนที่ของแขนบูมต่างๆ การยิงปั๊มและดูดกลับ ระบบเร่ง – เบาเครื่องยนต์
Radio remote controller คือ การสื่อสารระหว่างภาครับและภาคส่งโดยปราศจากการใช้สายสัญญาณในการเชื่อมต่อการรับส่งข้อมูลระหว่างกันจะผ่านอากาศ โดยจะใช้คลื่นวิทยุเป็นช่องทางการสื่อสารแทน ทำให้ไม่ต้องเดินสายสัญญาณ และติดตั้งใช้งานได้สะดวกขึ้น


มารู้จักอุปกรณ์รีโมทไร้สายกัน

     1. ตัวส่งสัญญาณ Transmitter

มีหน้าส่งสัญญาณ ไปยังตัวรับ ในตัวส่งนี้จะมีปุ่ม

ควบคุมต่าง เช่น Joy stick , สวิทซ์ และปุ่มกด

เมื่อใช้งานปุ่มเหล่านี้จะถูกส่งไปแปลงสัญญาณ

จากบอร์ดอิเล็กทรอนิคส์ ภายใน เป็น คลื่นวิทยุ

เพื่อส่งให้กับตัวรับ 

          ข้อมูลของตัว Transmitter

-             รุ่น spctrum3

-             แรงดันไฟ voltage 6V DC

-             ย่านความถี่ Frequency 434,075

   ถึง 435,775 MHz

         (ตัวรับและตัวส่งต้องมีย่านคลื่นสัญญาณที่ตรงกัน)

                2. ตัวรับสัญญาณ Receiver

มีหน้ารับสัญญาณ จากตัวส่งผ่านทางเสาอากาศที่อยู่นอก

ตัวรถ ที่สั่งการทำงานมา แล้วแปลงคลื่นสัญญาณที่ได้รับ

มาเป็นสัญญาณทางไฟฟ้า ผ่านออกทางบอร์ดรีเลย์ ในตัว

อุปกรณ์ มีสายต่อไปเข้าที่ตู้คอนโทรลของระบบปั๊มคอนกรีต
      


           

 ข้อมูลของตัว Receiver

-             รุ่น FSE 727 radiobus R

-             แรงดันไฟ voltage 10-30 V DC

-             Freequency mode radiomatic AFS

-             ย่านความถี่ Frequency 434,075

   ถึง 435,775 MHz

                       3.แท่นชาร์ทแบตเตอรี่ แบบเสียบที่จุดบุหรี่ ใช้สำหรับชาร์ท

ไฟเข้าแบตเตอรี่ ที่ต้องใช้งานของรีโมทตัวส่งสัญญาณ

Transmitter

     ข้อมูลของตัว Battery Charger

-             รุ่น QA115600/QD115300

-             แรงดันไฟ voltage 10-30 V DC

-             FuB 10 AA/XL    

                          4.แบตเตอรี่ ใช้งานของรีโมทตัวส่งสัญญาณ Transmitter

     เป็นแบตเตอรี่แบบ NiMH นิเกิลเมตัลไฮไดรด์

     ใช้งานในการทงานได้ประมาณ 4h

-             รุ่น BA213020

-             2x6.0 V DC

-             2x 2100 mA


TIP

•            ตัวแบตเตอรี่รีดมท ไม่ควรวางตากแดดไว้หน้าคอนโซลรถ ความร้อนจากแสงแดดจะให้บิดงอเสียรูป และตัวแบตฯ เองอาจเกิดความร้อนทำให้เกิดไหม้ได้

•            ไม่ชาร์ทแบตเตอรี่ รีโมท เสียบทิ้งไว้ตลอด จะทำให้แบตฯ เสื่อมเร็ว

•            727 Radiomatic AFS ชุดนี้ สามารถเลือกความถี่อัตโนมัติ ได้เอง เมื่อเปิดเครื่องส่งสัญญาณระบบวิทยุจะตรวจสอบว่ามีคลื่นวิทยุที่ใช้ล่าสุดหรือไม่ และสามารถค้นหาคลื่นได้เองได้แบบอัตโมมัติ ทันที


บทความจาก : ฝ่ายขายปั๊มคอนกรีตและอะไหล่
บจก พี แมชโปร 
PST GROUP