การใช้ Slip Form

04/07/2019 | 10249

การใช้ Slip Form

เชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า slipform คืออะไร เราใช้ slipform ทำอะไร วันนี้เราจะมาทำความรู้จัก slipform กันค่ะ  จริงๆแล้ว Slipform คือเทคโนโลยีการก่อสร้างคอนกรีตโดยการเลื่อนตัวในแนวดิ่ง โดย slipform ใช้ระบบ hydraulic jacks เป็นตัวขับดันขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการเทคอนกรีตและผูกเหล็กเสริมไปพร้อมกัน  โดยสามารถใช้เทคโนโลยี slipform สร้างปล่อง ไซโล หรือแท็งค์เก็บวัตถุดิบได้ ซึ่งการใช้เทคโนโลยี slipform จะช่วยทำให้งานก่อสร้างเสร็จเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้างอีกด้วย ในปัจจุบัน  slipform ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการก่อสร้าง


ข้อดีและประโยชน์ของการใช้ Slip Form


1. ประหยัดเวลาในการก่อสร้าง
    - สามารถลดระยะเวลาก่อสร้าง
    - ลดระยะเวลาในการติดตั้งแบบน้อยกว่าแบบทั่วไป   
2. ประหยัดค่าใช้จ่าย
    - ลดค่าแรงงานและงบประมาณ
    - ใช้งานได้หลายครั้ง
3. ลดลอยต่อของกําแพง
    - สามารถเทคอนกรีตได้ต่อเนื่องโดยเฉพาะงานประเภทตอม่อ หรืออาคารที่มีความสูงต่อชิ้นมากกว่า   ปกติ
4. เหมาะสมกบงานที่มีปริมาณงานมาก ๆ

ข้อเสียของการใช้ Slip Form


1. ต้องใช้บุคลที่มีความรู้, ความชํานาญ และประสบการณ์ เฉพาะด้าน เข้ามาควบคุมงาน
2. ใช้ได้เฉพาะงานที่มีรูปร่างแบบเดียวกัน
3. ไม่เหมาะสมกับงานที่มีปริมาณงานน้อย


การเทคอนกรีตด้วยแบบ Slip Form


1. เมื่อประกอบแบบ Slip Form พร้อมตรวจสอบระบบต่าง ๆ แล้วเสร็จเทคอนกรีตลงในแบบ Slip Form ให้ชั้นความหนาของเนื้อคอนกรีตสม่ําเสมอทั่วทั้งแบบโดยให้ความหนาแต่ละชั้นไม่ควรเกิน 25 ซม. แล้วเทวนไปเรื่อย ๆ จนเต็มแบบ Slip Form
2. หลังจากเริ่มเทคอนกรีตผ่านไป 4 ชั่วโมง จึงทําการเลื่อนแบบหล่อขึ้นทุก ๆ 5 นาที ซึ่งจะเลื่อนขึ้น 2 ซม. ทุก ๆ 5 นาที และเทคอนกรีตต่อเนื่องไป
3. เลื่อนแบบหล่อพร้อมเทคอนกรีตตามข้อ 2 ต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงระดับที่ต้องการหยุดเทชั่วคราว
4. เมื่อเทคอนกรีตถึงระดับที่ต้องการหยุดเทชั่วคราว ให้แต่งระดับคอนกรีตให้เสมอกันและค่อย ๆ เคลื่อนแบบ Slip Form เป็น Step ทุก ๆ 5 นาที จนกระทั่งของแบบหล่อด้านล่างอมคอนกรีตประมาณ 60 ซม. จึงหยุด
5. เมื่อจะทําคอนกรีตตอ ดําเนินการตามข้อ 1 ถึง ข้อ 4 ต่อไปเรื่อยจนแล้วเสร็จความต้องการ

ข้อเสนอแนะ

  • ควรมีการเตรียมความพร้อมโดยการจัดการประชุมวางแผนงานหรือซักซ้อมทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกสายงาน
  • ควรควบคุมและปรับระดับ Slip Form ให้ได้ระดับแนวดิ่งและแนวราบอยู่เสมอ
  • ควรควบคุมการเทคอนกรีตให้กระจายสม่ำเสมอ
  • ไม่ควรให้ผิวหน้าด้านบนคอนกรีต (face concrete) แห้ง

 เนื่องจากการใช้ slipform กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย  มีหลายบริษัทในเอเชียที่ก่อสร้าง slipform ค่ะขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก  ช่างมัน