ทำไมต้องเท Lean ในงานก่อสร้างก่อนเทคอนกรีต

20/06/2019 | 2833

Lean คือ?
Lean ความหมายในทางงานก่อสร้างนั้นหมายถึงการเทคอนกรีตบางๆก่อนที่จะวางเหล็กโครงสร้างเพื่อไม่ให้ดินขึ้นมาผสมกับคอนกรีต

Lean ถือว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของงานก่อสร้างเป็นตัวกำหนดว่าท้องคานอยู่ระดับไหน แล้วความลึกของคานจะตรงตามแบบหรือไม่โครงการก่อสร้างต่างไม่ได้ให้ความสนใจในส่วนนี้มากพอเพราะโครงสร้างของอาคารทุกจุดสำคัญเท่ากันหมดขอบคุณข้อมูล korsarng.blogspot