คอนกรีต 1 คิว เทพื้นที่ความหนา 10 ซม. และ 15 ซม. ได้กี่ตารางเมตร?

20/06/2019 | 52041

หากเคยได้ยินวิศวกร หรือช่างพูดถึงปริมาณคอนกรีตเป็นหน่วย “คิว” เช่น สั่งคอนกรีต 5 คิว สำหรับพื้นหนา 10 ซม. หากเจ้าของบ้านยังนึกภาพไม่ออกว่า ปริมาณคอนกรีต 1 คิว มีขนาดเท่าไร เรามีหลักการคิดคำนวณง่ายๆ ดังนี้

ภาพ: ปริมาณคอนกรีต 1 คิว (คิวบิกเมตร) คือ ปริมาณคอนกรีตที่ 1 เมตร x 1 เมตร x 1 เมตร หรือ 1 ลบ.ม.


       คอนกรีต 1 คิว ซึ่งย่อมาจากคิวบิกเมตร จะเท่ากับปริมาตรคอนกรีต กว้าง 1 เมตร x ยาว 1 เมตร x หนา/สูง 1 เมตร ซึ่งเมื่อลองทำมาตัดแบ่งเป็นพื้นหนา 10 ซม. จะตัดได้ทั้งหมด 10 แผ่น หรือ 10 ตร.ม. หรือหากนำมาตัดแบ่งเป็นพื้นหนา 15 ซม. จะตัดออกมาได้ 6 แผ่นกว่าๆ หรือประมาณ 6.67 ตร.ม.

ภาพ: ปริมาณคอนกรีต 1 คิว เทพื้นหนา 10 ซม ได้ 10 ตร.ม., เทพื้นหนา 15 ซม. ได้ 6.67 ตร.ม.


       แต่สำหรับเจ้าของบ้านท่านใดที่มีพื้นที่บ้านต้องการสั่งคอนกรีตมาเท แต่ไม่ทราบว่าจะคำนวณการสั่งคอนกรีตกี่คิว สามารถวัดขนาดพื้นห้องและความหนาที่ต้องการเทแล้วคำนวณตามสูตรก็จะได้ปริมาณคอนกรีตที่ต้องสั่ง (คิว)

       ความกว้าง (เมตร) x ความยาว(เมตร) x ความหนา/ความสูง (เมตร) = ปริมาณคอนกรีต (คิว) ยกตัวอย่างเช่น ขนาดพื้นที่จอดรถ กว้าง 5 ม. ยาว 5 ม. เทพื้นคอนกรีตหนา 0.15 ม. (15 ซม.) จะได้ 5x5x0.15 = 3.75 คิว เป็นต้น

ภาพ: สูตรการคำนวณหาปริมาตรคอนกรีต (คิว)


       ทั้งนี้ การสั่งซื้อปริมาณคอนกรีต 1 คิว จะใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประมาณ 6.4 ถุง (ผสมหินและทรายตามสัดส่วน) หรือหากสั่งเป็นคอนกรีตผสมเสร็จสามารถลำเลียงใส่รถโม่ขนาดใหญ่ได้เที่ยวละ 5 คิว และรถโม่เล็ก เที่ยวละ 2 คิว

ภาพ: ปริมาณคอนกรีตบรรทุกต่อเที่ยวของรถโม่ปูน ขอบคุณภาพจาก CPAC 
       อย่างไรก็ตามการสั่งซื้อคอนกรีตอาจมีค่าความคลาดเคลื่อน (Error) จากการคำนวณได้ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น แบบของลูกค้ามีความคลาดเคลื่อน วิธีการลำเลียงเทคอนกรีตอาจตกหล่นระหว่างทาง หรือเทคอนกรีตแล้วบดอัดไม่เรียบเสมอกัน/บดอัดไม่แน่น เป็นต้น ดังนั้นควรปรึกษากับวิศวกรหรือช่างหน้างานว่าควรสั่งคอนกรีตเผื่อปริมาณเท่าไร


ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ scgbuildingmaterials