มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

19/06/2019 | 3898
มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่ทำงานตึกสูงเพื่อให้ผู้ทำงานมีความระมัดระวังในการทำงานมากขึ้นและเพื่อให้ตัวเองปฎิบัติตามที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดการสูนเสียถึงชีวิต
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ- องค์การมหาชน