การขับรถอย่างปลอดภัย

19/12/2018 | 2592

การขับรถอย่างปลอดภัย

การขับรถอย่างปลอดภัยขึ้นอยู่กับความรู้ 5 ประการ หรือ5หลัก

1.รอบรู้เรื่องรถ     นักขับที่ดีจะต้องรอบรู้เรื่องรถที่ตนเองขับขี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนออกเดินทางไกลควรจัดตรวจอุปกรณ์เรื่องความปลอดภัย

2.รอบรู้เรื่องทาง    ทางแต่ละสายย่อมแตกต่างกัน สภาพภูมิประเทศและสภาพแวดล้อม เส้นทางที่ไม่เคยไปควรศึกษาจากแผนที่คู่มือการท่องเที่ยว ถามผู้รู้หรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เช่นกรมทางหลวง ตำรวจท้องที่ ที่สำคัญที่สุด ท่านต้องสังเกตป้ายจราจรและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

3.รอบรู้เรื่องวิธีการขับรถ การขับรถเป็นศิลปะอย่างหนึ่งขับรถเป็นอย่างเดียวไม่พอ ต้องรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้โดยฉับพลันและสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดคิด

4. รอบรู้เรื่องกฎจราจร   กฎจราจรมีไว้ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนประพฤติปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน เพื่อความปลอดภัย

5. รอบรู้เรื่องมารยาทในการขับรถ มารยาทในการขับรถมีความสำคัญไม่น้อยในการใช้รถใช้ถนน นักขับขี่ที่ดีต้องแสดงความเป็นสุภาพบุรุษ อะลุ่มอล่วย แนะนำให้ความเห็นใจ แนะนำและให้อภัยในการผิดพลาดของผู้อื่นและหลีกเลี่ยงการแสดงมารยาทที่ไม่สมควร


 ในการขับรถยนต์ทุกวันนี้ทุกท่านอาจจะไม่รู้ถึงหลักในการขับรถอย่างไรให้ปลอดภัย ซึ่งบางท่านก็ขับรถเร็ว บางท่านก็ขับรถช้า ซึ่งอุบัติเหตุก็จะสามารเกิดดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาในการขับรถยนต์ในระยะกระชันชิด กรณีรถคันหน้าเบรกกะทันหัน ทำให้เกิดอันตรายได้ เนื่องจากเวลาในการตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไม่เพียงพอ ซึ่งจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้


ในการขับรถยนต์ในระยะที่ปลอดภัยในแต่ละประเภทของความเร็วของรถที่วิ่งตามหลังคันหน้าต้องเว้นระยะห่างให้เหมาะสมกับคันหน้าโยไม่ขับชิดคันหน้าจนเกินไป ซึ่งจะทำให้ในการเบรกกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นผู้ขับขี่จะเบรกไม่ทันหรือระยะในการเบรกไม่พอ ซึ่งผู้ขับขี่ต้องเว้นระยะห่างคันหน้าระยะให้ห่าง ออกมาจากคันหน้า เพื่อให้สามารถเบรกได้ทันในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้

 

         ในการเว้นระยะห่างที่ปลอดภัยในแต่ละการใช้ความเร็วให้เว้นระยะห่างโดยใช้หลัก 3 วินาที โดยใช้วิธีการนับ “ หนึ่งพันหนึ่ง    หนึ่งพันสอง หนึ่งพันสาม” ถ้ากรณีระยะห่างจากคันหน้า โดยนับจากคันหน้าวิ่งผ่านวัตถุให้เริ่มนับ   “หนึ่งพันหนึ่ง”   จนรถคันที่เราขับวิ่งถึงวัตถุนั้นให้นับ “หนึ่งพันสาม” ถือว่าเป็นระยะที่ปกติ แต่ถ้ายังนับไม่ถึง “หนึ่งพันสาม” แสดงว่าระยะในการขับไม่ปลอดภัย ควรลดความเร็วลงทันที่ให้ระยะห่างที่ 3 วินาที เพื่อความปลอดภัยในการขับรถ


ที่มา

http://www.thaiauto.or.th/2012/th/news/