คลองหลวงเมืองใหม่ ลักษณะงาน เทคาน ชั้น 2 ยอดเทประมาณ 70 คิว

11/09/2017 | 3940

คลองหลวงเมืองใหม่   ลักษณะงาน เทคาน ชั้น 2 ยอดเทประมาณ  70  คิว