ช่างบริการหลังการขาย เข้าตรวจเช็คการทำงานตามชั่วโมงปั๊มคอนกรีตแบบลากจูงรุ่น TP970 ที่ไซต์งานลูกค้า

28/12/2020 | 1800