ปั๊มคอนกรีตบูม 37 เมตร เทเสา โรงเรียนเจน จังหวัดอยุธยา

10/10/2019 | 2958

พนักงานรถปั๊มคอนกรีต บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงาน
ปั๊มคอนกรีตบูม 37 เมตร เทเสา โรงเรียนเจน จังหวัดอยุธยา