"บริการดี" โดย ทีมบริการหลังการขายได้เข้าส่งเครื่องพ่นสี GX19

21/02/2019 | 2723

กพ. 62 ที่ผ่านมา พวกเรามีกำลังใจเพราะได้รับคำชมจากลูกค้าว่า "บริการดี" โดย ทีมบริการหลังการขายได้เข้าส่งเครื่องพ่นสี GX19 ซึ่งเหมาะสำหรับงานพ่นโครงสร้างเหล็ก พร้อมสอนการใช้งาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานของลูกค้าจะเสร็จเร็วสมดังใจ