รถปั๊มคอนกรีต PST ปั๊มบูม 43 เมตร เทเสาที่สถาบันธันญารักษ์

25/11/2018 | 2202


พนักงานรถปั๊มคอนกรีต บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงาน ปั๊มคอนกรีตบูม 43 เมตร เทเสาที่สถาบันธันญารักษ์