ทีมช่างเข้าตรวจเช็ค-ซ่อมกระบอกบูม 2, 4 นอกสถานที่ จ.สุรินทร์

28/01/2020 | 2478