รถปั๊มคอนกรีต PST เทฐานบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานนีโอจังหวัดปทุมธานี

27/06/2018 | 3421

พนักงานรถปั๊มคอนกรีต บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงาน
ปั๊มคอนกรีตบูม 32 เมตร เทฐานบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานนีโอจังหวัดปทุมธานี