หน่วยงาน ปั๊มลาก Line Pump เทอาคารสำนักงานตำรวจ 20 ชั้น เมืองทองธานี

10/06/2018 | 3191พนักงานรถปั๊มคอนกรีต บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงาน
ปั๊มลาก Line Pump เทอาคารสำนักงานตำรวจ 20 ชั้น เมืองทองธานี