งานซ่อมเปลี่ยนวาล์วคอนโทรลบูมนอกสถานที่ โดยช่างศูนย์บริการ เมื่อวันที่ 19-27 กันยายน 2560 สถานที่ จ.สงขลา

05/11/2017 | 292557