พร็อค EVERDIGM

Product Code:  E02-0602E
S/N:  H2100275,CP510-1215

ความโตของเกลียว 1.20 เซนติเมตร
ความยาว 5.60 เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898