ทีมช่างผู้ชำนาญการเข้า Standby รถปั๊มคอนกรีตนอกสถานที่ ที่ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

24/07/2017 | 340032