ทีมช่าง Placing Boom นำอุปกรณ์เข้าติดตั้งหน้างานกรุงเทพมหานคร # 1

5301ทีมช่างจัดเตรียมบรัคเกตรอติดตั้งแมสยกแมสท่อนที่ 1รอติดตั้งเข้ากับบรัคเกต


ยกแมสท่อนที่ 1รอติดตั้งเข้ากับบรัคเกตยกแมสท่อนที่ 1รอติดตั้งเข้ากับบรัคเกตช่างเข้าตรวจเช็คหาระดับเพื่อให้ตัวแมสตั้งตรงเตรียมประกอบอุปกรณ์เข้ากับตัวแมสท่อนที่ 2 
เตรียมยกแมสท่อนที่ 2เตรียมยกแมสท่อนที่ 2แมสท่อนที่ 2 ถูกยกขึ้นด้วยทาวเวอร์เครนที่สามารถรับน้ำหนักของอุปกรณ์เพลสซิ่งบูมได้ทีมช่างควบคุมการยกต่อของแมส 2 ท่อนเข้าด้วยกันให้ตรงตำแหน่งทีมช่างทำการยึดแมส 2 ท่อนเข้าด้วยกัน โดยใช้โบลท์ (น๊อต)ทีมช่างทำการขันโบลท์โดยการใช้ประแจปอนด์ขนาดพิเศษ