ทีมบริการหลังการขายจะเข้าตรวจสอบ ซ่อมบำรุง เครื่องเช่าให้พร้อมใช้ อยู่เสมอ

3799

ต้นเดือน เม.ย. 60 ก็เป็นอีกเดือนที่ถึงเวลา เมื่อลูกค้าใช้บริการเช่า เครื่องพ่นปูนฉาบของ บริษัทฯ. ทุกๆ เดือน ทีมบริการหลังการขายจะเข้าตรวจสอบ ซ่อมบำรุง เครื่องเช่าให้พร้อมใช้ อยู่เสมอ