รถปั๊มคอนกรีต PST ปั๊มบูม 43 เมตร เทด่านฟ้า รีสอร์ท พีโน ลาเต้ เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

10/09/2020 | 3209

พนักงานรถปั๊มคอนกรีต บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติงาน
หน่วยงาน ปั๊มบูม 43 เมตร เทด่านฟ้า รีสอร์ท พีโน ลาเต้ เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์