โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส) อำเภอลาดหลุมแก้ว

23/09/2019 | 2499
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดเจดีย์หอย อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี คุณนราธิป มาตราช ตัวแทน บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการฯ, ลงนามประกาศนโยบาย 5 ส และอบรมให้ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส) อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี” ในส่วนของวัดป่าปทุมรัตน์ โดยมีพระเดชพระคุณพระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธีฯ ได้ให้โอวาท และเปิดการประชุมฯ