อบรมการใช้งาน Lotus Notes และ ISO Master แก่พนักงานภายในองค์กร

06/09/2017 | 7232

              ทีมงานแผนกตรวจสอบและพัฒนา (QA) ได้อบรมให้ความรู้แก่พนักงานในบริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส และ บริษัท พี แมชโปร จำกัด เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Lotus Notes และระบบ ISO Master เพื่อที่จะได้ให้พนักงานสามารถใช้ปฏิบัติงานในระบบได้อย่างถูกวิธีและเป็นไปตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)