แนะนำ CPAC ไชโยอ่างทอง เรื่องการดูตรวจสอบหน้างาน

8437

การเข้าพบเพื่อแนะนำวิธีการตรวจสอบหน้างานแก่ลูกค้าแพล้นคอนกรีต CPAC ไชโย อ่างทอง
นำคู่มือเรื่องความปลอดภัยและวิธีการใช้ปั้มคอนกรีตเพื่อให้มีความปลอดภัยในการทำงาน เมื่อวันที่ 24/5/60