อบรมการใช้งานเครื่องพ่นปูนฉาบ IMER KOINE4 ทีมงานของ บมจ.อิตาเลียนไทย

4979

24-25 เม.ย. 60 ที่ผ่านมา ทีมบริการหลังการขาย ของบริษัทฯ. ได้เข้าอบรมการใช้งานเครื่องพ่นปูนฉาบให้กับ ทีมงานของ บมจ.อิตาเลียนไทย โดยหลังจากอบรม ผู้ทีมช่างผู้ใช้งานก็ได้นำเครื่องพ่นปูนฉาบ KOINE4 ปฏิบัติงานกับหน้างานจริง ทำให้งานเสร็จเร็ว และคุณภาพผิวปูนฉาบเป็นที่พึงพอใจของทีมงาน