อบรมหลักสูตรการแก้ปัญหาเกี่ยวกับปั๊มเบื้องต้น ลูกค้า บจก.ไฮปั๊ม

22/01/2016 | 7487

บจก.พี แมชโปร จัดการอบรมหลักสูตรการแก้ปัญหาเกี่ยวกับปั๊มเบื้องต้น ลูกค้า บจก.ไฮปั๊ม เพื่อให้ลูกค้าระดับปฏิบัติการสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับรถปั๊มในเบื้องต้นได้ โดยได้รับความสนใจจากพนักงานปฏิบัติการปั๊มคอนกรีตเป็นอย่างดีเยี่ยม