Lubricant distributor SSV 8

กล่องจ่ายจาระบี EVERDIGM

Product Code:  P01-1061E
S/N:  2290033

ความโตจากเกลียวถึงเกลียว 8.70 เซนติเมตร
ความโตของตัวอัดจาระบี 6.00 เซนติเมตร
ความโตของเกลียว 1.00  เซนติเมตร
ความหนา 3.00 เซนติเมตร

Read more
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898