Delivery cylinder @200x1400

กระบอกคอนเวนยิ่ง ขนาด 200*1400

Product Code:  รหัส C01-0011
S/N:  P/N : 240112004
Size:  158.5cm x 22cm

ความกว้างด้านใน 20 เซนติเมตร
ความกว้างตัวกระบอก 22 เซนติเมตร
ความยาว 158.5 เซนติเมตร

Read more
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898