ทีมบริการหลังการขาย ได้เข้าสาธิต และให้ลูกค้าลองใช้งานพ่นสกิมโค๊ท ด้วย GRACO MARK X

16/10/2017 | 499075

ต.ค. 60 ที่ผ่านมา ทีมบริการหลังการขาย ได้เข้าสาธิต และให้ลูกค้าลองใช้งานพ่นสกิมโค๊ท ด้วย GRACO MARK X ได้ผลงานออกมาอย่างน่าพอใจ