งานพ่นปูนกันไฟ กับโครงสร้างเหล็ก เครื่อง Koine4 ก็ใช้ได้นะครับ

18/07/2017 | 5388

       งานพ่นปูนกันไฟ กับโครงสร้างเหล็ก เครื่อง Koine4 ก็ใช้ได้นะครับ โดย ทีมงานได้ส่งเครื่องพ่นปูนฉาบ Koine4 เครื่องใหม่พร้อมทั้ง สอนการใช้งานการพ่นปูนกันไฟเข้ากับโครงสร้างเหล็กที่หน้างาน จ.ขอนแก่น