เทพื้นอาคาร ชั้น 10 อาคารกระทรวงยุติธรรม แจ้งวัฒนะ

104185

พนักงานรถปั๊มคอนกรีต บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงาน                                         
เทพื้นอาคาร ชั้น 10  อาคารกระทรวงยุติธรรม  แจ้งวัฒนะ   รถปั๊มคอนกรีต Line Pump  6 ล้อ ยอดเทคอนกรีต 700 คิว                                        
โดยใช้ รถปั๊ม 2 คัน                                         ทีมงานรถปั๊มคอนกรีตพร้อมปฏิบัติงาน