ทีมช่าง Placing Boom นำอุปกรณ์เข้าติดตั้งหน้างานกรุงเทพมหานคร # 2

7988


ช่างทำการขันโบลท์ที่ใช้ยึดต่อระหว่างแมส 2 ท่อนเรียบร้อยแล้ว ทำการปีนขึ้นไปปลดสลิงช่างทำการปลดสลิงที่ยกแมสท่อนที่ 2  โดยมีการสวมใส่อุปกรณ์ safety belt ชนิดที่มีสายช่วยชีวิต 2 เส้น


ทำการติดตั้งเพลทฟอร์มเข้ากับแมส สำหรับใช้เป็นพื้นที่ทำงานประกอบชิ้นส่วน Placing Boom ชิ้นต่อไปยกชุดไฮดรอลิกกับชุดคอสวิงบูมประกอบเข้าด้วยกันทีมช่างทำการประกอบชุดไฮดรอลิกกับชุดคอสวิงบูมเข้าด้วยกันเตรียมยกบูมด้วยสลิงและอุปกรณ์พิเศษเพื่อนำไปประกอบเข้ากับชุดคอสวิงบูมยกบูมด้วยสลิงและอุปกรณ์พิเศษเพื่อนำไปประกอบเข้ากับชุดคอสวิงบูมยกบูมด้วยสลิงและอุปกรณ์พิเศษเพื่อนำไปประกอบเข้ากับชุดคอสวิงบูมทีมช่างจัดหาตำแหน่งเพื่อประกอบบูมเข้ากับชุดไฮดรอลิกทีมช่างจัดหาตำแหน่งเพื่อประกอบบูมเข้ากับชุดไฮดรอลิกทีมช่างประกอบบูมเข้ากับชุดไฮดรอลิกเรียบร้อยรอทดสอบทีมช่างทดสอบการใช้งานเบื้องต้นของ Placing Boomทีมช่างทดสอบการใช้งานเบื้องต้นของ Placing Boom