งานตรวจเช็คซ่อมระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 43m.หน้างาน อยุธยา

4657

  
ปั๊มบูม 43m.ขณะปั๊มคอนกรีต


    
ทีมช่างตรวจเช็คระบบขณะปั๊มคอนกรีต


     
ช่างไฟฟ้าร่วมกับช่างซ่อมบำรุงเข้าตรวจเช็คระบบการทำงานของ                         PRESSURE ปั๊มสามารถทำงานได้ปกติ     
ช่างไฟฟ้าเข้าตรวจเช็คระบบการทำงานของ PRESSURE ปั๊มสามารถทำงานได้ปกติ