เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ Placing Boom หลังรื้อถอน รอติดตั้งใช้งาน

3872


เตรียมความพร้อมอุปกรณ์Placing Boom หลังรื้อถอน รอติดตั้งใช้งาน


ขัดล้างทำความสะอาดอุปกรณ์


ขัดสิ่งสกปรกบนพื้นผิวออกเตรียมพร้อมทำสี


ช่างเคาะพ่นสีเข้าซ่อมแซมพื้นผิวอุปกรณ์   Placing Boom


ช่างพ่นสีอุปกรณ์   Placing Boom ด้านล่าง


ช่างพ่นสีอุปกรณ์   Placing Boom ด้านบนและโดยรอบ


ช่างพ่นสีอุปกรณ์   Placing Boom ด้านบนและโดยรอบ


อุปกรณ์   Placing Boom ทำสีแล้วรอขนย้ายจัดเก็บรอติดตั้งประกอบหน้างาน


ขนย้ายอุปกรณ์   Placing Boom จัดเก็บรอติดตั้งประกอบหน้างาน


จัดเก็บและทำประวัติอุปกรณ์รอใช้งาน


จัดเก็บและทำประวัติอุปกรณ์รอใช้งาน