แก้ไขซ่อมหลังคารถปั๊ม งานประดับยนต์-งานสี

23/11/2021 | 1494
ทีมงานช่าง แผนกสี ได้ทำการแก้ไขหลังคารถปั๊ม งานซ่อมชำรุดงานประกัน ของตกใส่หลังคารถปัีมคอนกรีต ดำเนินการสำเร็จ พร้อมออกให้บริการ