ทีมงานศูนย์บริการรับปั๊มคอนกรีต 33ZX-5 จากต่างประเทศเพื่อเตรียมงานประกอบกับรถปั๊มคอนกรีต

17/09/2020 | 2024