ทีมช่างศูนย์บริการพีแมชโปร วางปั๊มคอนกรีตบนรถปั๊มเตรียมประกอบ

09/06/2020 | 2113