หลังใช้แล้ว จึงตัดสินใจซื้อถึง 3เครื่อง *ดี จึงซื้อซ้ำ ดีจึงบอกต่อ* รุ่น KOINE4

18/11/2019 | 1821

ต.ค. 62 ที่ผ่านมา ลูกค้ารายนี้ หลังจากใช้ เครื่องพ่นปูนฉาบ ไฟ 3 เฟส รุ่น

Koine4 จากเราก็ตัดสินใจซื้อเครื่องที่ 3

ดี จึงซื้อซ้ำ ดีจึงบอกต่อ