ปั๊มคอนกรีตลาก 0068 เทถนน ซอยวัดมะขาม บ้านกลาง

01/07/2019 | 2544

พนักงานรถปั๊มคอนกรีต บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปฏิบัติงาน                                        
ปั๊มคอนกรีตลาก 0068 เทถนน ซอยวัดมะขาม บ้านกลาง